Adam Abramowicz wyjaśnia, że  do jego biura zaczęły napływać sygnały, iż urzędy skarbowe, które sobie nie radziły z terminami postępowań, przedłużały je poprzez zawieszenie biegu przedawnienia po zastosowaniu kodeksu karno-skarbowego. - Zaczęto analizować te sygnały. Okazało się, że niektóre sprawy były prowadzone przez cztery lata, a tuż przed zbliżającym się terminem przedawnienia urzędy ciągle nie miały zgromadzonych dowodów, w związku z tym wszczynały postępowanie karno-skarbowe. Były też przypadki wszczęcia kontroli w terminie, w którym jasne było, że nie mogła się zakończyć przed przedawnieniem należności podatkowych - mówił podczas wtorkowej konferencji.

Czytaj: Czy fiskus musi informować o zawieszeniu biegu przedawnienia>>
 

Jak podkreślał, "te wszystkie przypadki były bardzo bulwersujące i sprzeczne z tym, co deklarował pan premier, rząd i Konstytucja Biznesu. - Dlatego zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów. Minister finansów jest całkowicie przekonany, że używanie kodeksu karno skarbowego do tego, żeby zawieszać bieg przedawnienia i przedłużać okres kontroli, jest całkowicie sprzeczne z intencjami rządu - mówił Abramowicz.

Zobacz w LEX: Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z postępowaniem karnym skarbowym – na przykładach >

I podkreślał, że w nowej Ordynacji podatkowej są przepisy, które uniemożliwiają wykorzystanie kodeksu karno-skarbowego do zawieszania postępowania. - Ja jako rzecznik MSP jestem zmuszony do użycia narzędzia mało przyjemnego dla tych urzędników, czyli zwrócenia się do ich przełożonych o przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego. Dlatego, że nie można nadużywać prawa, żeby ułatwiać sobie pracę - poinformował.

Zobacz w LEX: Przedawnienie zobowiązań podatkowych w świetle nowelizacji Ordynacji podatkowej >

Rzecznik poinformował, że jego wnioski dyscyplinarne dotyczą urzędników urzędów skarbowych w Cieszynie i Sosnowcu. Zdaniem Abramowicza te dwa wnioski będą ostrzeżeniem. - Urzędy się zmieniają na lepsze, ale są tacy, który dalej uważają, że będzie jak było. - Rzecznik jako strażnik Konstytucji Biznesu będzie stał na straży zasady, że nie można łamać tej konstytucji. Jeżeli przedsiębiorcy będą do nas wysyłali następne przypadki, to rzecznik będzie zawsze działał w ich interesie - powiedział.

Więcej na ten temat w LEX:

Przedawnienie jako jeden ze sposobów na wygaśnięcie zobowiązania podatkowego na przykładach >

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w kontekście właściwego zawiadomienia podatnika >

Zawieszenie postępowania karnego skarbowego >