Do 2020 r. Nabrzeże Oliwskie w porcie w Gdańsku ma być unowocześnione i rozbudowane. Jest to jedna...
PAP
15.12.2017
Budownictwo
Inwestycje rzędu 17 mld zł do 2030 r., budowa 1000 MW źródeł kogeneracyjnych, przejmowanie sieci...
PAP
15.12.2017
Środowisko
Popiszemy z samorządami umowy inwestycyjne na ok. 2,5 tys. lokali w ramach Mieszkania plus...
PAP
15.12.2017
Budownictwo
Działania dyrektorów szkół w przypadku wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza są...
PAP
15.12.2017
Środowisko
Położona niemal w centrum miasta pocynkowa hałda w Rudzie Śląskiej ma stać się jesienią przyszłego...
PAP
15.12.2017
Środowisko
Będziemy respektować ostateczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Puszczy Białowieskiej...
PAP
14.12.2017
Środowisko
Musimy stworzyć warunki dla młodych Polaków, młodych rodzin, aby nie szukali przyszłości poza...
PAP
14.12.2017
Budownictwo
Ministerstwo Rozwoju liczy, że od połowy przyszłego roku zaczną obowiązywać przepisy, które pomogą...
PAP
14.12.2017
Posłowie w czwartek znowelizowali ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawę Prawo ochrony...
PAP
14.12.2017
Środowisko
Dostosowanie do nowych przepisów o ochronie danych osobowych, które wprowadzi od maja 2018 roku...
Krzysztof Sobczak
14.12.2017
Małe i średnie firmy
Decyzja Komisji Europejskiej ws. odnawialnych źródeł energii otwiera możliwość racjonalnego...
PAP
14.12.2017
Środowisko
Obiekty budowlane wybudowane bez wymaganego pozwolenia na budowę podlegają rozbiórce, przy czym...
Dorian Lesner
14.12.2017
Budownictwo
Realizowanie przez jednostki samorządu terytorialnego nowych dróg rowerowych na wałach...
Dorian Lesner
14.12.2017
Środowisko
Komisja Europejska zatwierdziła polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych o wartości...
PAP
14.12.2017
Środowisko
Ponad 540 mln zł, z tego 286 mln zł z UE, ma być wydane w Gdańsku na budowę linii tramwajowych w...
PAP
14.12.2017
Budownictwo
Polska branża energetyki wiatrowej szuka szansy na rozwój w kontraktach typu Power Purchase...
PAP
14.12.2017
Środowisko
Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził do realizacji kolejne 15 programów inwestycji dla...
PAP
14.12.2017
Budownictwo
Prezydent Alaksandr Łukaszenka zapowiedział, że Białoruś zbuduje elektrownię atomową mimo sprzeciwu...
PAP
14.12.2017
Środowisko
Rzeki w Portugalii oraz północno-zachodniej Hiszpanii zostały skażone w efekcie sztormu Ana, który...
PAP
13.12.2017
Środowisko
Niektóre odpady można zaklasyfikować w ewidencji zarówno jako niebezpieczne, jak i inne niż...
Iwona Kaczorowska-Kossowska
13.12.2017
Środowisko
Polska reprezentuje prawo w zakresie dyrektywy ptasiej i dyrektywy habitatowej. Ci, którzy nas...
PAP
13.12.2017
Środowisko
Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego: Czy organ architektoniczno-budowlany może wnieść sprzeciw...
Martyna Sługocka
13.12.2017
Budownictwo
Prezydent Francji Emmanuel Macron, przemawiając do przywódców zgromadzonych na szczycie...
PAP
13.12.2017
Środowisko
W ostatnich dniach grudnia wejdzie w życie nowe rozporządzenie ministra środowiska ws. planów ruchu...
PAP
13.12.2017
Środowisko
Wartość projektów realizowanych w ramach unijnego programu Łącząc Europę (CEF) przez PKP PLK w...
PAP
13.12.2017
Budownictwo
Minister Jan Szyszko stara się Puszczę Białowieską ocalić a nie zniszczyć - powiedział we wtorek...
PAP
13.12.2017
Środowisko
Czyste powietrze to wyzwanie cywilizacyjne, chcemy walczyć ze smogiem poprzez likwidację ubóstwa...
PAP
13.12.2017
Środowisko
Odbudowujemy i rozbudowujemy sieci najwyższych napięć i modernizujemy sieci niskiego napięcia; w...
PAP
13.12.2017
Środowisko
Systematycznie maleje kwota do spłaty z tytułu kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w...
PAP
13.12.2017
Budownictwo
Energetyka jest jedną z dziedzin, w której liczę na zgodną wspólną pracę całej wysokiej izby -...
PAP
13.12.2017
Środowisko