Rada Ministrów 17 maja br. przyjęła projekt ustawy zawierającej przepisy wspomagające osoby spłacające kredyty mieszkaniowe. Na briefingu prasowym po posiedzeniu rządu jego rzecznik przekazał, że zapowiadane propozycje dotyczące wsparcia kredytobiorców "stały się formalnym projektem, który trafia do Sejmu".

Tydzień wcześniej premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Magdalena Rzeczkowska zaprezentowali założenia programu wsparcia kredytobiorców. Proponowane rozwiązania skierowane zostały do szybkich konsultacji, a rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że w poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów a następnie Stały Komitet RM będą omawiały zgłoszone uwagi. - Naszą intencją jest, by program wsparcia kredytobiorców trafił na najbliższe posiedzenie rządu, i jak najszybciej został skierowany do Sejmu, tak by proponowane rozwiązania weszły w życie od lipca - powiedział Müller.

Czytaj także: Ministerstwo rozwoju chce ratować kredyt bez wkładu własnego, szykuje zmiany>>

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, dzięki temu rząd pomoże finansowo ok. 2 mln Polaków mających problemy ze spłatą kredytów z powodu inflacji. - Chcemy, by z naszych propozycji mogła skorzystać jak największa liczba Polaków posiadających kredyty hipoteczne, którzy mogą mieć problem z ich spłatą. Dlatego przygotowaliśmy kompleksowy pakiet rozwiązań złożony z trzech filarów. To możliwość przesunięcia spłaty rat kredytów dla wszystkich kredytobiorców hipotecznych posiadających kredyty w złotych polskich, dopłaty do kredytów dla osób, które znajdują się w ciężkiej sytuacji finansowej oraz zamiana wskaźnika WIBOR na nowy korzystniejszy wskaźnik, co pozwoli na obniżenie wysokości rat kredytowych. Z naszych szacunków wynika, że pozytywne skutki tego programu odczuje ok. 2 mln kredytobiorców hipotecznych – powiedziała po posiedzeniu rządu minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Wypowiedzenie umowy kredytu – najczęstsze błędy - zaproszenie na szkolenie >

Wakacje kredytowe dla wszystkich

Projekt przewiduje możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy. Kredytobiorcy będą mogli z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku. Wakacje kredytowe będą dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych. Dzięki temu, np. kredytobiorca którego miesięczna rata wynosi 2 400 zł zmniejszy swoje obciążenie o 19 200 zł.

- Jeśli państwo w ogóle decyduje się na ingerencję w wakacje kredytowe, powinna być ona możliwie precyzyjna. Wakacje kredytowe należy zawęzić do osób najbardziej potrzebujących między innymi z przyczyn ekonomicznych, aby ograniczać proinflacyjny charakter tej ingerencji i z przyczyn społecznych tak aby wsparcie - które niesie ze sobą różne koszty - otrzymały osoby które faktycznie wsparcia potrzebują - skomentował decyzję rządu Adrian Zwoliński, ekspert ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan.

 

Nowy wskaźnik zamiast WIBOR-u

Wysoki poziom wskaźnika WIBOR przekłada się na wzrost rat kredytu. Dlatego rząd zamierza zastąpić go innym wskaźnikiem, który obniży wysokość rat kredytowych. Proces wyznaczenia zamiennika za WIBOR zostanie uregulowany ustawowo.

Zgodnie z projektem, procedura wyznaczenia zamiennika, po wystąpieniu zdarzenia uruchamiającego, określonego w unijnym rozporządzeniu BMR, będzie inicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. W proces zostanie zaangażowany Komitet Stabilności Finansowej (zrzeszający przedstawicieli wszystkich instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego) celem wypracowania jak najlepszego rozwiązania. Finalnie minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie mógł określić zamiennik w drodze rozporządzenia.

Jeżeli w ten sposób nie uda się doprowadzić do wyznaczenia zamiennika, wówczas ustawodawca przewidział możliwość wyznaczenia zamiennika za WIBOR na podstawie stawki POLONIA. Również on będzie mógł zostać określony przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w drodze rozporządzenia. Dzięki zastąpieniu WIBOR innym wskaźnikiem w portfelach kredytobiorców zostaną dodatkowe środki – w sumie będzie to ok. 1 mld zł rocznie.

Dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można korzystać już dziś. Dzięki proponowanym zmianom zostanie on jednak zasilony dodatkowymi środkami. Wskutek tego budżet Funduszu zwiększy się do ponad 2 mld zł w 2022 r. i będzie mógł zaoferować wsparcie jeszcze większej liczbie kredytobiorców hipotecznych. Złożenie wniosku o wsparcie z funduszu będzie możliwe online.

Aby skorzystać ze wsparcia trzeba spełnić jeden z warunków:

  • co najmniej jeden z kredytobiorców ma status bezrobotnego;
  • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. miesięcznych dochodów;
  • miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytu nie przekracza w 2022 r. 1552 zł /os. w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1200 zł / os. w gospodarstwach wieloosobowych.

 

Wsparcie z Funduszu to kwota nawet 2 tys. zł wypłacana przez 36 miesięcy – co daje łącznie 72 tys. zł. dofinansowania. Spłata pożyczki rozpoczyna się po dwóch latach od ostatniej wypłaty – w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Część pożyczki może zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata 100 pierwszych rat. Przy maksymalnym wsparciu (wynoszącym 72 tys. zł) umorzone zostać może 22 tys. zł pożyczki.

Projekt ustawy dostosowuje także polskie prawo do przepisów UE dotyczących działalności platform crowdfundingowych, tj. takich, które służą finansowaniu społecznościowemu dla przedsięwzięć gospodarczych.

  • Uregulowana zostanie działalność platform crowdfundingowych. Nadzór nad nimi obejmie Komisja Nadzoru Finansowego.
  • Dzięki nowym przepisom zyskają małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności start-up`y. Podniesione zostaną dla nich limity, które pozwolą pozyskiwać im większy kapitał, np. na inwestycje.