Trwają konsultacje projektu kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych dla sektora handlu. Wskazuje on m.in. podstawy przetwarzania danych uczestników loterii i konkursów, a także ich wizerunku i stwierdza, że nie zawsze musi nią być zgoda. Nie wszyscy prawnicy zgadzają się z takim podejściem.
Jolanta Ojczyk
06.03.2020
RODO
Ministerstwo finansów skierowało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która ma poszerzyć listę tzw. podmiotów zobowiązanych. Nowym elementem ma być m.in. obowiązek rejestracji obrotu walutami wirtualnymi.
Krzysztof Sobczak
05.03.2020
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Finanse
Postępowania wobec Michela Platiniego w związku z wyłudzeniem 2 mln franków, skutkujące zawieszeniem go na cztery lata w pełnieniu jakiejkolwiek działalności związanej z piłką nożną, prowadzone były w sposób właściwy, a tego typu sankcja w realiach tej sprawy była uprawniona - stwierdził w czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Adam Klepczyński
05.03.2020
Prawo cywilne
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które wprowadzi wzór nowego formularza dotyczącego raportowania cen transferowych i rozliczeń między podmiotami powiązanymi. Druk TP-R ma zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Trzeba będzie w nim podawać wiele bardzo szczegółowych informacji o zawieranych transakcjach.
Krzysztof Koślicki
05.03.2020
CIT Spółki
Aż 21,7 tysiąca stron ustaw i rozporządzeń powstało w ubiegłym roku. To więcej niż rok wcześniej. Większym problemem niż nadmiar jest zła jakość stanowionego prawa. To efekt ekspresowego uchwalania zmian - od publikacji projektu do podpisania ustawy przez prezydenta mija średnio 66 dni i brak konsultacji. Rząd też nie sprawdza, jak nowe przepisy działają w praktyce, i czy wymagają poprawy.
Jolanta Ojczyk
05.03.2020
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
515 banków spółdzielczych może zaliczać składki na system ochrony instytucjonalnej w koszty. Tak wynika z najnowszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd wskazał m.in., że prawo zobowiązuje banki do ponoszenia takich kosztów w celu zachowania lub zabezpieczenia przychodów - pisze Piotr Trescher, radca prawny, pełnomocnik jednego z banków będących stroną postępowania.
Piotr Trescher
05.03.2020
CIT
Przyczyny niezawarcia umowy przyrzeczonej leżały wyłącznie po stronie powodowej, gdyż nie dysponowała prawem do technologii, według której miała być wybudowana stacja odpadów - orzekł Sąd Najwyższy i dodał, że słusznie sąd pierwszej instancji oddalił pozew spółki powodowej. Zadatek w tej sytuacji pozostaje w rękach pozwanej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.03.2020
Środowisko Prawo cywilne Budownictwo Prawo gospodarcze
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje zwrot biurom turystycznym wpłaconych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny za imprezy, gdy zostaną odwołane z powodu epidemii.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.03.2020
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Prezydent podpisał ustawę nowelizującą o transporcie kolejowym. Dzięki noweli uruchomiony zostanie program Kolej Plus, którego głównym celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym poprzez przywrócenie połączeń kolejowych do co najmniej dwudziestu polskich miejscowości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.03.2020
Prawo gospodarcze

Firma ukarana za wprowadzanie w błąd nabywców energii

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Prawie 380 tys. zł kary ma zapłacić firma Proton Polska Energia za niedozwolone praktyki przy sprzedaży energii. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że spółka m.in. wprowadzała konsumentów w błąd, podszywając się pod innego sprzedawcę i oferowała rzekomo korzystniejsze warunki zakupu energii.
Krzysztof Sobczak
04.03.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Wsparcie finansowe dla inwestorów przy dodatkowych pracach wykonywanych podczas termomodernizacji, premiowanie inwestycji wprowadzających odnawialne źródła energii i większa pomoc dla samorządów remontujących budynki – to niektóre założenia nowelizacji ustawy, którą podpisał prezydent.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.03.2020
Samorząd terytorialny Budownictwo
Uproszczona legalizacja samowoli budowlanych, podział projektu budowlanego na trzy części, zmiany w wykazie obiektów zwolnionych z uzyskiwania pozwolenia na budowę, pięcioletni termin dla stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - takie zmiany wprowadza podpisana przez Andrzeja Dudę nowelizacja prawa budowlanego.
Jolanta Ojczyk
04.03.2020
Budownictwo

Odpady: Nowe wymogi przeciwpożarowe dla składowisk

Środowisko Odpady BHP Prawo gospodarcze
W środę 4 marca wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. By skorzystać z okresu przejściowego na dostosowanie instalacji do nowych wymogów, wniosek o uzgodnieni operatu przeciwpożarowego trzeba złożyć do 3 maja.
Jolanta Ojczyk
04.03.2020
Środowisko Odpady BHP Prawo gospodarcze
Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi - nie będzie trzeba stosować prawa budowlanego. Nie będzie potrzebny projekt, pozwolenie na budowę, zgoda konserwatora zabytków, itp. Zdaniem ekspertów to zbyt ogólny przepis, który pod osłoną walki z epidemią, stworzy pole do nadużyć, nawet tam, gdzie obecnie budować nie można.
Jolanta Ojczyk
04.03.2020
Budownictwo Koronawirus a prawo

MF nie słucha podatników i tworzy złe prawo

CIT VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Kolejne zmiany regulacji dotyczących tzw. białej listy podatników VAT niewiele pomogą. Jeśli firma zapłaci na niezgłoszony rachunek bankowy, przed negatywnymi skutkami wcale nie uchroni jej zapłata split paymentem. Eksperci są zgodni – MF nie słucha podatników i przygotowuje błędne przepisy, a ich nowelizacje jeszcze bardziej komplikują sytuację. Przykłady złego prawa można mnożyć.
Krzysztof Koślicki
04.03.2020
CIT VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
W Polsce istnieje konieczność dalszej budowy spalarni – potwierdza resort klimatu, wychodząc w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom wielu samorządów. Podkreślają one, że termiczne przetwarzanie śmieci jest alternatywą dla ich zalegania na składowiskach i uzupełnieniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jednak te inwestycje nie mogą już liczyć na wsparcie UE.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.03.2020
Samorząd terytorialny Środowisko

Program Kariera - ponad 40 firm i ponad 100 miejsc stażowych

Prawo pracy Prawo gospodarcze Szkolnictwo wyższe
Ruszyła 17. edycja Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. W tym roku, organizator tego programu stażowego podniósł minimum wynagrodzenia do 3500 złotych. Mimo to zgłosiła się rekordowa liczba ponad 40 firm. Zdaniem organizatorów płacenie za staże przez firmy przynosi efekty. Wielu absolwentów wiąże się z firmami na stałe zostając stałymi pracownikami.
Krzysztof Sobczak
03.03.2020
Prawo pracy Prawo gospodarcze Szkolnictwo wyższe
Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania nie straciło mocy z dniem 1 marca. Termin ten został przesunięty o rok.
Jolanta Ojczyk
03.03.2020
Spółki
Wsparcie budownictwa czynszowego ma być jednym z elementów tego pakietu. Kolejne mają być adresowane m.in. do osób, które kupują mieszkanie na własność i do segmentu mieszkań komunalnych. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że wszystkie propozycje zmian zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu.
Agnieszka Matłacz
03.03.2020
Budownictwo
W świecie startupów mamy dwa typy produktów: “nice-to-have” (z ang. miło mieć) albo “must-have” (muszę mieć). Jeżeli ktoś tworzy rozwiązanie z pierwszej grupy, które może i jest świetne, ale nie wpływa istotnie na biznes, to musi się liczyć z tym, że ciężko mu będzie je sprzedać. Te same zasady dotyczą LegalTech – mówi Piotr Boulangé,
Jolanta Ojczyk
03.03.2020
Prawnicy Małe i średnie firmy

Przetargi: UZP podpowiada jak wprowadzać zmiany w umowach

Środowisko Zamówienia publiczne Budownictwo
Urząd Zamówień Publicznych opublikował wzory tzw. klauzul przeglądowych dla 12 branż. Eksperci nie mają wątpliwości, że to krok w dobrym kierunku, który powinien poprawić relacje między wykonawcami a zamawiającymi. Dotychczas ci drudzy niechętnie dopuszczali zmiany w umowach, a sprawy często kończyły się w sądach.
Jolanta Ojczyk
03.03.2020
Środowisko Zamówienia publiczne Budownictwo
Biuro Informacji Kredytowej nie naruszyło prawa, podobnie jak i prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych przy przekazywaniu historii kredytowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Nieczytelne raporty - zdaniem skarżącego, wynikały z formy opisowej, a także mankamentów formularza zamówienia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.03.2020
Administracja publiczna RODO
Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA) wezwała Komisję Europejską do pilnego podjęcia odpowiednich i skoordynowanych działań w odpowiedzi na wybuch epidemii COVID-19. Jak twierdzi, chodzi o ochronę zdrowia podróżnych oraz pracowników branży turystycznej.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2020
Rynek i konsument Prawo unijne Koronawirus a prawo
Siedemnaście projektów uczelni ze średnich miast otrzyma prawie 30 mln zł dofinansowania. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ogłosiło wyniki konkursu na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu.
Krzysztof Sobczak
02.03.2020
Szkolnictwo wyższe
Konsument, który dokonał wcześniejszej spłaty pożyczki lub kredytu konsumenckiego, może złożyć reklamację i domagać się zwrotu części pobranych opłat i prowizji. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, który wydał uzupełniające stanowisko w sprawie wcześniejszej spłaty pożyczek i kredytu konsumenckiego twierdzi, że można oczekiwać proporcjonalnego liniowo zwrotu pobranych opłat i prowizji.
Krzysztof Sobczak
02.03.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse
2,06 pkt w pięciostopniowej skali – tak polski system podatkowy oceniają przedsiębiorcy. To najniższa ocena od 2013 roku. Na negatywny stosunek firm do prawa podatkowego wpływa przede wszystkim niestabilność przepisów oraz późne informowanie o zmianach. Największe trudności powodują natomiast rozliczenia cen transferowych. Takie wnioski wynikają z raportu KPMG w Polsce.
Krzysztof Koślicki
02.03.2020
CIT VAT Doradca podatkowy
Ponad 177 zapisanych uczestników, ponad 25 zespołów w piątek 6 marca po raz trzeci w Warszawie weźmie udział w Global Legal Hackathon. Prawnicy, programiści, szefowie projektów, marketingowcy przez trzy dni będą tworzyć nowoczesne rozwiązanie dla branży prawniczej. Ich pracę oceni pięcioosobowe jury. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Główna to 10 tysięcy złotych.
Jolanta Ojczyk
02.03.2020
LegalTech
Branżę odpadową czeka kolejna kosztowna i niebezpieczna zmiana. Baza Danych o Odpadach ma być połączona z bazą podatkowych Jednolitych Plików Kontrolnych. Taką propozycję przedstawiło Ministerstwo Rozwoju. Eksperci uważają, że prace nad nią powinny zostać wstrzymane do czasu aż BDO zacznie działać. Inaczej przedsiębiorcy będą narażeni na koszty, kontrole i kary.
Jolanta Ojczyk
02.03.2020
Środowisko Prawo gospodarcze
Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia liczba zamykanych aptek spada, a wprowadzone ponad dwa lata temu przepisy „apteka dla aptekarza” nie doprowadziły do tego, że ludność na terenach wiejskich straciła dostęp do placówek farmaceutycznych.
Katarzyna Nowosielska
02.03.2020
Pacjent Farmacja

WSA: Jednoosobowa firma też musi udzielić informacji publicznej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Małe i średnie firmy RODO
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu regularnych przewozów związanych z transportem publicznym jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej. Świadczy ona bowiem usługi o charakterze użyteczności publicznej i realizuje obowiązek jednostek samorządu terytorialnego. Tak orzekł WSA w Olsztynie.
Dorian Lesner
02.03.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Małe i średnie firmy RODO
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski