Zdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy sprzedaży węgla osobom fizycznym wystarczające powinno być pozyskiwanie takich danych jak: imię i nazwisko oraz miejsce odbioru wyrobu węglowego, uwierzytelnione czytelnym podpisem. Zbieranie numeru PESEL i dowodu osobistego jest niezgodne z RODO.
Jolanta Ojczyk
15.02.2019
Prawo gospodarcze RODO

Przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić na mediacji

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Już dwa lata obowiązuje w Polsce ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Celem przepisów był przede wszystkim wzrost ilości spraw gospodarczych kierowanych do mediacji oraz podniesienie świadomości przedsiębiorców, że mediacja może być alternatywą wobec procesu sądowego
Ewelina Stobiecka
15.02.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Nowa ustawa ma uregulować zasady ubezpieczenia społecznego artystów

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Trwają prace nad przygotowaniem projektu ustawy o statusie artysty, który zakłada wsparcie artystów i twórców zawodowych w zakresie ubezpieczeń społecznych - poinformował wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Projekt jest konsultowany z Zespołem Ekspertów Ogólnopolskiej Konferencji Kultury.
Paweł Żebrowski
15.02.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Spółdzielnia podjęła szereg czynności, aby umożliwić jej członkowi złożenie wyjaśnień przed wykreśleniem z rejestru. Wyznaczono mu kilkadziesiąt terminów, umożliwiono skorzystanie z wielu form, a nawet wyrażono gotowość do spotkania w wyznaczonym przez niego miejscu. SA w Katowicach uznał, że stworzone warunki były wystarczające
Dorian Lesner
15.02.2019
Prawo gospodarcze
Organ nie mógł nałożyć na właściciela nieruchomości grzywny, by przymusić go do przeprowadzenia określonych kontroli oraz sporządzenia ekspertyzy technicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że jedyną dopuszczalną reakcją mogło być zlecenie wykonania tych czynności na koszt właściciela.
Dorian Lesner
15.02.2019
Budownictwo
Obowiązujące od kilku miesięcy nowe unijne i krajowe przepisy o ochronie danych wywołują wśród wszystkich zobowiązanych do ich stosowania wiele emocji i poczucia zagrożenia. Dobrze, że państwowe instytucje starają się je objaśniać i interpretować, ale gorsząca rywalizacja Ministerstwa Cyfryzacji i Urzędu Ochrony Danych Osobowych niczemu dobremu nie służy.
Krzysztof Sobczak
15.02.2019
RODO
Rygorystyczne obowiązki środowiskowe, jakie szykuje dla przedsiębiorców Ministerstwo Środowiska dotkną nie tylko branżę odpadową. Będą dotyczyć również zwyczajnych przedsiębiorców, którzy w toku swojej działalności prowadzą typową działalność produkcyjną np. w zakresie produkcji żywności.
Krzysztof Wiński
15.02.2019
Środowisko Odpady
Oferujący mieszkania na wynajem program Mieszkanie plus finansowanym w partnerstwie publiczno-prywatnym minimalizuje ryzyko przedsiębiorcy. Korzysta też samorząd, który musi tylko zapewnić grunt i najemców. Ekspertów dziwi, że tak późno dostrzeżono zalety tej formuły.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.02.2019
Budownictwo
Parlament Europejski uchwalił w czwartek rozporządzenie o kontroli bezpieczeństwa inwestycji zagranicznych w strategicznych sektorach Unii Europejskiej. Ma ono chronić infrastrukturę krytyczną, m.in. taką jak energia, transport, łączność, dane, przestrzeń kosmiczna i finanse, a także technologie, w tym półprzewodniki, sztuczną inteligencję i robotykę.
Krzysztof Sobczak
14.02.2019
Prawo gospodarcze

MS proponuje prawo do walki z lichwą

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne
Zakaz doliczania prowizji i marży bez ograniczeń, a także opłat za złożenie czy rozpatrzenie wniosku albo obowiązkowego ubezpieczenia - takie m.in zmiany w prawie mają, zdaniem resortu sprawiedliwości, skutecznie chronić Polaków przed plagą lichwiarzy i nadużyciami firm pożyczkowych.
Krzysztof Sobczak
14.02.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne
Ustawa zakazująca handlu w niedziele ma znacznie więcej przeciwników niż zwolenników. Projekt pomyślany jako ukłon w stronę pracowników wielkich sieci, nie zadowala ani pracodawców, ani klientów, ani nawet samych „obdarowanych”. Najbardziej na zakazie cierpią właściciele małych sklepów
Paweł Żebrowski
14.02.2019
Rynek Prawo pracy
Kryteria wyszukiwania towarów, warunki sprzedaży będą jawne. Z góry będą też musiały być znane powody usunięcia lub zawieszenia użytkownika platformy czy wyszukiwarki internetowej. Unijne rozporządzenie w tej sprawie ma być stosowane już po roku od publikacji.
Jolanta Ojczyk
14.02.2019
Nowe technologie Prawo gospodarcze

Zmiany w procedurze cywilnej - nowa era, czy powrót do przeszłości?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Zmiany w procedurze cywilnej są potrzebne, ale nie ma pewności, czy te proponowane w rządowym projekcie rzeczywiście doprowadzą do usprawnienia procesów - pisze radca prawny Zbigniew Kruczkowski z warszawskiego biura Linklaters. I dodaje, że szczególne zaniepokojenie może budzić zamiar powrotu do odrębnej procedury gospodarczej.
Zbigniew Kruczkowski,
14.02.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Banki będą mogły korzystać z dowolnych danych do automatycznego badania zdolności kredytowej. Za to jednak będą musiały poinformować klientów, dlaczego nie przyznały im kredytu. To nie jedyne ważne zmiany, jakie wprowadzili posłowie, do projektu wdrażającego RODO do 168 ustaw.
Jolanta Ojczyk
14.02.2019
Finanse RODO
W środę wieczorem w Strasburgu doszło do porozumienia państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w sprawie kontrowersyjnych regulacji dotyczących prawa autorskiego.
Krzysztof Sobczak
13.02.2019
Prawo cywilne Nowe technologie
25 krajów z różnych kontynentów znalazło się na przygotowanej przez Komisję Europejską liście państw, które niewystarczająco walczą z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zdaniem Komisji w tych krajach mają miejsce „strategiczne braki w ramach prawnych".
Krzysztof Sobczak
13.02.2019
Prawo karne Finanse
Ostatnio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęły kolejne informacje o firmach, które podszywają się pod kontrolerów. Urząd ostrzega, że przed kontrolą wysyła pisemne zawiadomienia.
Jolanta Ojczyk
13.02.2019
RODO
Wkrótce banki hipoteczne będą wyłączone z regulacji dotyczących funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów i związanych z tym obowiązków. Taką zmianę przewiduje nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Jolanta Ojczyk
13.02.2019
Prawo gospodarcze Finanse
Sejmowa komisja przerwała pierwsze czytanie senackiego projektu regulującego rynek kancelarii odszkodowawczych do czasu przedstawienia opinii przez rząd. Przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości wskazała, że projekt wymaga poważnych korekt. Posłowie, zarówno PiS jak i opozycji podkreślali, że zyskają na nim tylko ubezpieczyciele.
Jolanta Ojczyk
13.02.2019
Prawo cywilne Finanse
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że sytuacja poważnego zanieczyszczenia powietrza przy braku skutecznych działań podejmowanych przez organy państwowe stanowi zagrożenie dla zdrowia i narusza prawa podstawowe skarżących.
Katarzyna Warecka
13.02.2019
Środowisko Prawo cywilne
Wystartował pierwszy w Polsce sąd arbitrażowy online, kolejny ma ruszyć w kwietniu. Mają być szybsze i tańsze niż tradycyjnie sądy polubowne oraz powszechne. Rozstrzygnięcia w prostych sprawach mają zapadać nawet w kilka tygodni. Ich twórcy liczą, że przekonają przedsiębiorców do takiego pozasądowego rozstrzygania sporów.
Jolanta Ojczyk
13.02.2019
Prawo cywilne
Ograniczenie funduszy w stosunku do wcześniej zaplanowanych oznacza, że w 2019 roku nie będzie nas stać na sfinansowanie dodatkowych etatów, a tym samym zwiększenia liczby inspektorów pracy - podkreśla główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, nawiązując do zwiększonych w tym roku zadań Inspekcji.
Paweł Żebrowski
13.02.2019
Prawo pracy BHP Finanse
Rząd szykuje nową formę wsparcia dla rolników oraz przedsiębiorców z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Będą oni mogli ubiegać się o preferencyjne kredyty z gwarancją ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Jolanta Ojczyk
12.02.2019
Małe i średnie firmy
Proponowane w senackim projekcie dotyczącym kancelarii odszkodowawczych zmiany przewidują m.in. ograniczenie możliwości zarówno zbycia roszczeń o charakterze osobistym jak i majątkowym. Będzie to rewolucyjna zmiana w całym systemie prawa cywilnego w Polsce, która uderzy m.in. w naprawy bezgotówkowe aut i cesje bankowe
Paweł Tuzinek
12.02.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Przedsiębiorcy, którzy chcą wprowadzić innowacje w firmach działających w miastach średniej wielkości, szczególnie zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych, mogą liczyć na wsparcie. Wkrótce nabór wniosków w programie Inteligentny Rozwój, kolejny za pół roku.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.02.2019
Małe i średnie firmy
Właściciel osiedlowego placu zabaw naprawiał nawierzchnię boiska do koszykówki zasypując dziury piaskiem. Odpowiada więc za wypadek dziecka, które poślizgnęło się na piasku i złamało rękę – stwierdził Sąd Rejonowy w Świdnicy.
Robert Horbaczewski
12.02.2019
Prawo cywilne BHP
Najwyższa Izba Kontroli zbadała, jak powiaty zabezpieczają rekultywację gruntów, gdzie zaprzestano wydobycia. Okazuje się, że zakopywano tam nawet tony odpadów. Dochodziło też do „handlu dziurami”.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.02.2019
Środowisko
Zaniedbanie obowiązków wynikających ze zlecenia klienta, a zwłaszcza - zaniechania windykacji długu były przyczyną ukarania radcy prawnego. Kara finansowa 7 tys. zł., wobec nieodzyskania 100 tys. zł jest adekwatna - orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.02.2019
Prawo cywilne Prawnicy

Prezes ZUS: e-Akta pomogą przy ustalaniu prawa do świadczeń

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
System przechowalniczy, w którym dokumentacja pracownicza przechowywana jest przez wiele dekad, powodował zawsze pewne negatywne konsekwencje przy ustalaniu prawa do świadczeń. Z powodu braku dokumentacji wiele spraw o prawo do świadczenia lub jego wysokości niestety trafiało do sądu
Paweł Żebrowski
12.02.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Odpady łatwopalne, w tym papier, mają być magazynowane w pomieszczeniach. Tak wynika z projektu rozporządzenia, które zastąpi wymogi określane dotychczas w decyzjach administracyjnych. Firmy przetwarzające odpady będą miały tylko dwa lata na dostosowanie się do nowych wytycznych.
Jolanta Ojczyk
12.02.2019
Środowisko Odpady