Wchodząca w życie 31 grudnia ustawa zmienia nazwę Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Przewiduje ona zwiększenie dofinansowania budowy obwodnic na drogach wojewódzkich oraz budowy, remontów i modernizacji dróg w dużych miastach.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Kubicka-Żach
31.12.2020
Zamówienia publiczne Finanse publiczne

Weszła w życie ustawa wspierająca branżę lotniczą

Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Do końca 2025 roku, a nie do 31 grudnia 2020 roku, zakładający lotniska, zarządzający nimi oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będą mogli korzystać z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej. Pozwoli to na łatwiejsze podejmowanie i realizację nowych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.12.2020
Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował opinię dla Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu systemie wypłacalności. To efekt prac nad przeglądem między innymi dyrektywy i rozporządzenia ją uzupełniającego w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, które mają doprowadzić do aktualizacji i poprawy systemu.
Regina Skibińska
31.12.2020
Prawo gospodarcze Finanse Ubezpieczenia

Drony latają już według nowych przepisów

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Prawo unijne
Każdy, kto będzie chciał latać dronem o masie powyżej 250 gramów lub z kamerą, od czwartku musi się zarejestrować, przejść specjalistyczne szkolenie i zdać test online. 31 grudnia weszły w życie nowe unijne przepisy, zgodnie z którymi zasady lotów dronami będą takie same w całej Europie.
Krzysztof Sobczak
31.12.2020
Administracja publiczna Prawo gospodarcze Prawo unijne
Inwestorów spółek publicznych mogą niebawem czekać zmiany w wezwaniach na sprzedaż lub zamianę akcji - pisze Aneta Serowik, adwokat w kancelarii Kochański i Partnerzy. I wskazuje, że nastąpi uproszczenie przepisów, ale też dostosowanie polskiej ustawy o ofercie publicznej w zakresie, w jakim reguluje wezwania majoryzacyjne, do unijnej dyrektywy w sprawie ofert przejęcia.
Aneta Serowik
31.12.2020
Rynek Spółki Finanse
Nowe zaostrzone wymagania odnośnie oszczędności energii nie będą stosowane jedynie do wniosków o pozwolenie na budowę złożonych do 30 grudnia 2020 roku. Taką zmianę przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. By z niej skorzystać projekt musiał wpłynąć do urzędu przedostatniego dnia grudnia.
Jolanta Ojczyk
31.12.2020
Budownictwo
Poza epidemią koronawirusa w tym roku podatnicy mierzyli się z wieloma trudnymi zmianami w prawie. Covid utrudniał rozliczenia podatkowe, ale - jak podkreślają eksperci - resort finansów nie przygotował znaczącej pomocy. Przesunięcie niektórych terminów rozliczeń to za mało. W październiku wszyscy musieli wdrażać nowe jednolite pliki kontrolne, a wiele firm w kryzysie od 1 stycznia musi mieć nowe typy kas fiskalnych.
Krzysztof Koślicki
31.12.2020
CIT PIT VAT

Pensjonaty mogą słono zapłacić za omijanie zakazu świadczenia usług

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Właściciele obiektów noclegowych starają się omijać przepisy, by zarobić podczas Sylwestra i ferii. Oferują najem... miejsca parkingowego pod pensjonatem z dostępem do apartamentu albo przyjmują chętnych do "sprzątania" pokoju, które będzie trwało tydzień. Za takie działanie Sanepid może nałożyć nawet 30 tys. złotych kary. Co gorsza, przedsiębiorca można stracić wszelką pomoc, jaką zaoferuje mu rząd,
Jolanta Ojczyk
31.12.2020
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo

UE: Umowa handlowa z Wlk. Brytanią podpisana

Prawo gospodarcze Prawo unijne Brexit
Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w środę rano w Brukseli podpisali w imieniu Unii Europejskiej umowę o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią. Dokument został przekazany do Wielkiej Brytanii i tego samego dnia podpisany przez premiera Borisa Johnsona oraz zaakceptowany przez królową. Będzie tymczasowo stosowany od 1 stycznia 2021 r.
Krzysztof Sobczak
30.12.2020
Prawo gospodarcze Prawo unijne Brexit
Kolejna nowelizacja rozporządzenia dotyczącego narodowej kwarantanny, wyłącza spod obostrzeń związanych z zakazem nocowania w hotelach pracowników i dziennikarzy m.in. telewizji i radia publicznego, oraz z mediów posiadających koncesję, pod warunkiem, że ma to związek z wykonywanym przez nich zawodem. Rozszerza również obowiązek kwarantanny na osoby przyjeżdżające do Polski z krajów UE.
Patrycja Rojek-Socha
30.12.2020
Koronawirus a prawo

Nowe prawo zamówień publicznych wchodzi w życie

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Budownictwo
Od Nowego Roku wchodzą w życie dwie ważne ustawy dla zamawiających i wykonawców. Jedna to nowe prawo zamówień publicznych, druga to przepisy je wprowadzające. Pierwszy przewiduje wiele nowości, m.in. procedurę podstawową, katalog klauzul abuzywnych, zasady waloryzacji wynagrodzenia i postępowanie koncyliacyjne na etapie realizacji umowy. Drugi określa przepisy przejściowe.
Jolanta Ojczyk
30.12.2020
Zamówienia publiczne Administracja publiczna Budownictwo
Po wynegocjowaniu w Wigilię umowy pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią premier Boris Johnson stwierdził, że od 1 stycznia nie będzie palisady taryf celnych ani barier taryfowych w handlu. Otóż to nie takie proste i nie będzie tak kolorowo! Cła będą, dokumenty będą i granice celne też będą – pisze dr Izabella Tymińska.
Izabella Tymińska
30.12.2020
Podatki i opłaty lokalne Brexit
Mimo zakończenia okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, od 1 stycznia 2021 r. utrzymany będzie swobodny przepływ danych między Europejskim Obszarem Gospodarczym (27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) a Zjednoczonym Królestwem. Ma on obowiązywać maksymalnie do 1 lipca 2021 r.
Krzysztof Sobczak
30.12.2020
RODO Prawo unijne Brexit

Brexit ma skutki dla ubezpieczonych

Prawo cywilne Rynek i konsument Brexit
Kończy się czas, kiedy instytucje z Wielkiej Brytanii mogą działać w Unii Europejskiej na dotychczasowych zasadach. W związku z tym Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypominają o konsekwencjach brexitu dla klientów ubezpieczycieli.
Regina Skibińska
30.12.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Brexit
Brexit coraz bliżej. Podatnicy muszą więc mieć się na baczności, szczególnie ci, którzy w najbliższym czasie planują restrukturyzacje z udziałem spółek brytyjskich. Ostateczne wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie miało negatywne konsekwencje dla podatkowego traktowania w Polsce niektórych działań restrukturyzacyjnych – pisze Małgorzata Gleń z KPMG w Polsce.
Małgorzata Gleń
30.12.2020
CIT Brexit
Poprawa bezpieczeństwa usług telekomunikacyjnych, m.in. poprzez zobowiązanie operatorów do uniezależnienia się od jednego dostawcy sprzętu i oprogramowania - to cel obowiązującego od 30 grudnia br. rozporządzenia. Jednocześnie nowe przepisy mają przygotowywać rynek do funkcjonowania w standardzie 5G.
Krzysztof Sobczak
30.12.2020
Rynek i konsument

W UOKiK trwa 100 postępowań w sprawie zatorowiczów

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
UOKiK wszczął w grudniu kolejnych 28 postępowań w sprawie dużych spółek, które mogą nie płacić na czas swoim kontrahentom. Chodzi m.in. o Rossmanna, Budimex i Wojasa. W sumie urząd prowadzi już 100 postępowań dotyczących zatorów płatniczych. Pierwsze decyzje nakładające kary mają zapaść w styczniu 2021 roku.
Jolanta Ojczyk
30.12.2020
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej od początku wprowadzenia obostrzeń związanych ze stanem epidemii wydały już ponad 4500 decyzji o ukaraniu m.in. za łamanie zasad kwarantanny czy ograniczeń dotyczących działalności gospodarczej. Kary za naruszenie przepisów przeciwepidemicznych mogą wynosić nawet 30 tysięcy złotych i taką otrzymał np. 28 grudnia organizator "Specjalnego Świątecznego Treningu" z Pomorza.
Agnieszka Matłacz
30.12.2020
Koronawirus a prawo

Kilka tysięcy firm „okołotargowych” może upaść przez błędny PKD

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa
Większość firm pracujących dla targów branżowych, m.in. firmy reklamowe, pozbawiona jest pomocy kierowanej przez rząd w ramach tzw. „wsparcia sektorowego”, co skazuje je de facto na nieuchronny upadek. Dzieje się tak za sprawą numeru 73.11.Z PKD, któremu podlegają. Firmy targowe znalazły się w tej kategorii na skutek błędu w tłumaczeniu - twierdzą Beata Kozyra i Krzysztof Szofer.
Prawo.pl
30.12.2020
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa
1 stycznia 2021 roku istotnie zmieniają się zasady opodatkowania spółek komandytowych. Moment opodatkowania CIT można co prawda odwlec do 1 maja, jednak nie rozwiązuje to problemu podwójnego obłożenia podatkiem. Nie wiadomo też, w jakiej formie, przez kogo ani kiedy powinna być podjęta ta decyzja. Niejasności dotyczą dodatkowo kwestii zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych.
Krzysztof Koślicki
30.12.2020
CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Od kwietnia specjalny wydział do spraw frankowiczów

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Do nowego wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie mają trafiać sprawy z zakresu roszczeń z umów walutowych, denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, zawartych przez konsumentów. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że trwają już prace przygotowawcze, a nowa jednostka nie oznacza dodatkowych etatów.
Patrycja Rojek-Socha
30.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Koniec okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zbliża się wielkimi krokami. Jak rozwiązany będzie problem jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń od 1 stycznia 2021 r.? - zastanawia się adwokat Romana Piskuła. I wyjaśnia, że pod koniec września Wielka Brytania zdecydowała się przystąpić do konwencji haskiej o umowach dotyczących właściwości sądu.
Romana Piskuła
30.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W nowych ewidencjach trzeba wykazywać powiązania. Chodzi tu o sam fakt tych powiązań, a nie to, że np. ceny odbiegały od wartości rynkowych. Jeżeli mówimy o powiązaniach rodzinnych, to trzeba brać pod uwagę następujące osoby: małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej - wyjaśnia Marcin Andrzejowicz, ekspert z LEX Księgowość.
Marcin Andrzejowicz
29.12.2020
PIT VAT

Agent przesłał dane osobowe, Warta ukarana

Rynek i konsument Prawo gospodarcze RODO
Agent ubezpieczeniowy wysłał pocztą elektroniczną dane dotyczące polisy ubezpieczeniowej, zawierające m.in. imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL oraz informacje dotyczące ubezpieczonego samochodu, do nieuprawnionego adresata. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył za to na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. karę pieniężną w wysokości 85 588 zł.
Krzysztof Sobczak
29.12.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze RODO

NSA tłumaczy zasady kierowania spraw na posiedzenia niejawne

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Koronawirus a prawo
Naczelny Sąd Administracyjny zapewnia, że nie działa automatycznie. Sędziowie przesyłają stronom bądź ich pełnomocnikom z odpowiednim wyprzedzeniem informacje o przeniesieniu sprawy na posiedzenie niejawne. Wskazują jednocześnie na możliwość przedstawienia stanowiska w sprawie w formie pisemnej. NSA przygotowuje się także do prowadzenia rozpraw w trybie zdalnym.
Krzysztof Koślicki
29.12.2020
Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Koronawirus a prawo
Lepszy nadzór nad dostawcami usług dotyczących przetwarzania danych finansowych dla podmiotów rynku finansowego, wzmocniony nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną, a także większa ochrona konsumentów w zakresie informacji o przysługujących im prawach - to cele zmian w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.
Krzysztof Sobczak
29.12.2020
Rynek i konsument Finanse

Ewidencja emisyjności budynków wystartuje dopiero za trzy lata

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w pełnym zakresie funkcjonalności ma działać dopiero w 2023 roku. Wcześniej jednak rozpocznie się pilotaż w wybranych gminach. Wprowadzenie danych do bazy ma odbywać się niejako przy okazji wykonywania czynności zawodowych przez uprawnione osoby.
Robert Horbaczewski
29.12.2020
Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Coraz wyraźniej ostatnio widać wzmożone zainteresowanie fiskusa możliwością zabezpieczenia przewidywanej zaległości podatkowej – i to jeszcze w toku kontroli podatkowej, przed wydaniem decyzji określającej zobowiązanie. To naciąganie prawa. Zdarzają się nawet przypadki decyzji zabezpieczających, w których określana jest tylko przybliżona kwota zobowiązania podatkowego – bez żadnych podstaw ani dokumentów.
Krzysztof Koślicki
29.12.2020
Ordynacja Doradca podatkowy
Już od 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie nowe prawo zamówień publicznych. Wprowadza ono wiele ważnych zmian. Zdaniem ekspertów największa to jednak pełna cyfryzacja zamówień publicznych. Od Nowego Roku wszystkie zamówienia będą przeprowadzane elektronicznie, a oferty będą opatrzne e-podpisem.
Jolanta Ojczyk
29.12.2020
Zamówienia publiczne

Krakowski Szybki Tramwaj w formule PPP ma być wzorem dla innych miast

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Budownictwo
Krakowski Szybki Tramwaj posłuży jako przykład - w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas jego realizacji będą powstawały wytyczne dla innych miast, jak pozyskiwać finansowanie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego na inwestycje infrastrukturalne. Budowa IV etapu szybkiego tramwaju w Krakowie jest największym tego rodzaju projektem realizowanym w formule PPP w Europie.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.12.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski