MF zapowiada, że roczny PIT będzie można w tym roku złożyć do końca czerwca. Podatnicy mają zyskać dodatkowe dwa miesiące. Póki co, przepisy nie zostały jednak jeszcze zmienione. Zdaniem ekspertów, koronawirus może spowodować konieczność zmiany branży czy zakresu działalności. Może się więc okazać, że w niektórych przypadkach korzystna będzie zmiana formy opodatkowania – zwłaszcza u najmniejszych przedsiębiorców.
Krzysztof Koślicki
21.03.2020
Domowe finanse PIT Koronawirus a prawo
Z danych Polskiej Izby Turystyki wynika, że po wprowadzeniu zakazu lotów do Polski, za granicą pozostało ok. 20 tysięcy klientów biur podróży. To tylko ci, którzy udali się w podróż samolotem. Część z nich władze krajów, w których przebywali, już zawróciły ze szlaków i skierowały na lotniska. Niektórzy muszą dostosować powroty do rozkładu czarterów organizowanych przez LOT.
Jolanta Ojczyk
21.03.2020
Koronawirus a prawo
W czasie stanu epidemii większość sklepów i punktów w galeriach handlowych pozostanie zamknięta. Ministerstwo Zdrowia doprecyzowało jednak, jakie branże mogą prowadzić działalność. Takiego wyliczenia brakowało w poprzednim rozporządzeniu, co powodowało liczne wątpliwości interpretacyjne.
Agnieszka Matłacz
20.03.2020
Rynek i konsument Małe i średnie firmy
Z uwagi na rangę ustawy zwanej "tarczą antykryzysową" dla przedsiębiorców i gospodarstw domowych prezydent zdecydował się zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. W poniedziałek do przedstawicieli rządu władz Sejmu i Senatu dołączą przedstawiciele ugrupowań parlamentarnych. Zostaną omówione szczegóły tego projektu - zapowiedział prezydent.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.03.2020
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo

Surowa kara za niekorzystne umowy na dostawy energii

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Firma Proton Polska Energia zapłaci karę w wysokości prawie 380 tysięcy złotych za wprowadzanie konsumentów w błąd m.in. podszywając się pod dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej i gazu. Decyzją taką wydał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uznał praktyki tej firmy za naruszanie praw konsumentów.
Krzysztof Sobczak
20.03.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Prawo do czasowego wycofania pojazdu i obniżenia z tego tytułu składki OC, trzymiesięczne wakacje składkowe dla już trwających i kontynuowanych umów, zawieszeniu pobierania opłat karnych za brak OC komunikacyjnego - to propozycje rzecznika finansowego, które mają pomóc przetrwać kryzys związany z epidemią koronawirusa. O ich wdrożenie apeluje m.in.: do ministra finansów.
Jolanta Ojczyk
20.03.2020
Finanse Koronawirus a prawo

TSUE: Konfiskata mienia możliwa bez wyroku karnego

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Państwa członkowskie mogą wprowadzać cywilne procedury konfiskaty mienia nabytego nielegalnie niezależnie od stwierdzenia popełnienia przestępstwa - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem TSUE postępowanie w sprawie konfiskaty mające charakter cywilny może w prawie krajowym współistnieć z reżimem konfiskaty prawa karnego.
Krzysztof Sobczak
20.03.2020
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

MF obniża wysokości sum ubezpieczenia dla biur turystycznych

Prawo gospodarcze Finanse Koronawirus a prawo
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się projekty dwóch ważnych rozporządzeń dla branży turystycznej. Jedno w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych. Drugie - w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej. Oba pozwalają obniżyć tych sum.
Jolanta Ojczyk
20.03.2020
Prawo gospodarcze Finanse Koronawirus a prawo
Apel Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wzmocniony 16 tysiącami głosów oddanych pod petycją został zignorowany. Mam wrażenie, że nad tarczą - jako głos doradczy występowali - przedstawiciele dużych jednostek i korporacji, bo zupełnie pominięto głos grupy małych i średnich podmiotów. Wczorajsze zapowiedzi MF brzmią absurdalnie – mówi dr Monika Król-Stępień
Krzysztof Koślicki
20.03.2020
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Coraz więcej firm chce korzystać z elektronicznego sądu polubownego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze
Elektroniczny Sąd Arbitrażowy Ultima Ratio od początku swojej działalności rozpoznał już ponad 100 spraw. Obecnie, w związku z zaistniałą sytuacją, sąd otrzymuje coraz więcej zapytań dotyczących możliwości rozstrzygania sporów. Arbitraż online może być lekarstwem na zamknięte sądy powszechne i odwołane rozprawy w okresie pandemii - pisze Krzysztof Stańko.
Krzysztof Stańko
20.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze

Za straty wywołane pandemią odszkodowań raczej nie będzie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Wybuch epidemii koronawirusa można zaklasyfikować jako wydarzenie z kategorii siły wyższej. Dlatego, że jest to zdarzenie zewnętrzne, które ma charakter nadzwyczajny - to kryteria, które przyjmują sądy orzekając o odmowie przyznania odszkodowań za straty wynikające z niedotrzymania umów. Ciężar dowodu leży po stronie, która z zobowiązania się nie wywiązała. I wyłącza odpowiedzialność materialną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.03.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo

Nie da się ominąć fiskusa "na wirusa"

Ordynacja CIT VAT Rachunkowość Koronawirus a prawo
W piątek, 20 marca, mija czas rozliczenia i wpłaty zaliczek na podatki dochodowe. W przyszłą środę trzeba będzie natomiast wysłać jednolite pliki kontrolne i deklaracje VAT. Rząd nie przesunął tych terminów z powodu epidemii koronawirusa. CIT-8 będą mogły złożyć później tylko organizacje pozarządowe, choć najbardziej zależy na tym spółkom.
Krzysztof Koślicki
20.03.2020
Ordynacja CIT VAT Rachunkowość Koronawirus a prawo

Siła wyższa to odpowiedź Kodeksu cywilnego na koronawirusa

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Zmiany w k.p.c.
Pandemia koronawirusa ma charakter katastrofy naturalnej o szczególnej skali i wpływa na nadzwyczajne zaburzenie stosunków cywilnoprawnych, w tym funkcjonowania firm. Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego ułatwiłoby przeciwdziałanie skutkom tej sytuacji, jednak już teraz kodeks cywilny daje wiele możliwości ochrony swoich interesów - pisze adwokat Michał Burtowy.
Michał Burtowy
20.03.2020
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Zmiany w k.p.c.
Ministerstwo Rozwoju postuluje przesunięcie terminu sporządzenia sprawozdań finansowych o trzy miesiące - ustaliło Prawo.pl. Eksperci nie mają wątpliwości, że to bardzo dobry pomysł. Zarządy firm walczą teraz z wirusowym kryzysem, który może też wpłynąć na wartość należności, zapasów czy inwestycji. Czy biznes dostanie więcej czasu - zależy od resortu finansów. To obiecuje, że taka zmiana będzie.
Jolanta Ojczyk
20.03.2020
Rachunkowość Spółki Koronawirus a prawo
Pomorscy przedsiębiorcy zaapelowali do wojewody oraz burmistrzów i prezydentów miast o dofinansowanie pensji pracowników, zaniechanie poboru opłat lokalnych i podatków, wprowadzenia obniżek, wydłużenia terminów regulowania, czy też w uzasadnionych przypadkach umorzenia stawek czynszów w lokalach należących do samorządów. Chcą też odroczenia spłaty składek ZUS.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.03.2020
Prawo gospodarcze
Przedstawiciele ponad 50 organizacji turystycznych i transportowych utworzyli sztab kryzysowy przy Ministerstwie Rozwoju. Wspólnie mają wypracować i przygotować instrumenty wsparcia w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz skutecznie je wdrożyć.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.03.2020
Spółki Koronawirus a prawo
Minister Finansów poinfomował, że podpisał rozporządzenie w sprawie rozwiązania bufora ryzyka systemowego. Ma to uwolnić 30 miliardów złotych kapitału, który zwiększy podaż kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw o 40 mld zł.
Jolanta Ojczyk
19.03.2020

MF konkretyzuje pomoc dla firm w zakresie podatków i rachunkowości

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Koronawirus a prawo
W czwartek Ministerstwo Finansów przedstawiło rozwiązania, które będzie chciało wprowadzić w celu uproszczeń rozliczeń podatkowych w czasie epidemii koronawirusa. Zaproponowało m.in., że CIT-8 później będą mogły złożyć tylko organizacje pozarządowe, a zaliczki na PIT za kwiecień będzie można zapłacić 1 czerwca, czyli 10 dni później. Zdaniem ekspertów, to stanowczo za mało.
Krzysztof Koślicki
19.03.2020
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Koronawirus a prawo

Prusik: Jednostronne zawieszenie układów zbiorowych pracy do rozważenia

Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
Widmo załamania gospodarczego z powodu koronawirusa wymaga nadzwyczajnych regulacji także na polu prawa pracy. Jednym z rozwiązań do rozważenia jest uprawnienie uzwiązkowionych pracodawców do jednostronnego zawieszenia warunków płacowych wynikających z układów zbiorowych pracy, a także regulaminów wynagradzania – pisze radca prawny Adrian Prusik.
Adrian Prusik
19.03.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
Czy śmieci wyrzucane przez osoby objęte kwarantanną, należy traktować jak odpady medyczne? Według resortu klimatu i Głównego Inspektoratu Sanitarnego to są zwykłe śmieci. Nie wszyscy jednak zgadzają się z takim stanowiskiem.
Jolanta Ojczyk
19.03.2020
Środowisko Koronawirus a prawo
Polskie przepisy nie zakazują całkowicie organizowania gier hazardowych. Zawierają jedynie regulacje, które mają zmniejszyć dostępność do hazardu i zwiększyć kontrolę nad tą branżą. Dlatego nie można uznać, że naruszają przepisy Karty Praw Podstawowych UE. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
19.03.2020
Prawo gospodarcze

Wynoszenie dokumentów z firmy i praca zdalna mogą naruszać prawo

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy RODO Koronawirus a prawo
Z powodu epidemii koronawirusa biura rachunkowe w dużej mierze pracują zdalnie. Księgowanie w domu i wynoszenie dokumentów klientów z firmy może jednak naruszać przepisy dotyczące ochrony danych osobistych czy tajemnicy przedsiębiorstwa. Eksperci radzą opracować szczegółowe procedury obiegu dokumentów.
Krzysztof Koślicki
19.03.2020
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy RODO Koronawirus a prawo
Coraz częściej słyszy się o konieczności ogłoszenia w Polsce stanu nadzwyczajnego, by lepiej walczyć z epidemią koronawirusa i przesunąć termin wyborów prezydenckich. Rząd odcina się od takich sugestii, ale i tak wprowadza ograniczenia charakterystyczne dla stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej. Ogłoszenie jednego z nich pozwoliłoby na jeszcze większe obostrzenia.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.03.2020
Administracja publiczna Koronawirus a prawo

Dziurawa tarcza antykryzysowa - biznes punktuje braki

CIT VAT Prawo pracy Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Przedsiębiorcy są rozczarowani ogłoszonymi we środę przez rząd rozwiązaniami pakietu antykryzysowego. Wskazują, że brakuje w nim wielu ważnych rozwiązań, które realnie pomogłyby im przetrwać skutki epidemii koronawirusa. Nie było mowy o umorzeniu składek, przełożeniu wdrożenia PPK, przesunięciu terminów płacenia CIT czy ułatwieniach we wprowadzeniu postoju w firmach.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki Grażyna J. Leśniak
19.03.2020
CIT VAT Prawo pracy Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Zamawiający powinien w trybie natychmiastowym dokonać inwentaryzacji planowanych i wszczętych postępowań, ze względu na obecnie znaczące ryzyko rozpowszechniania się koronawirusa. W związku z tym zasadne jest podejmowanie przede wszystkim niezbędnych działań, do momentu gdy sytuacja ustabilizuje się i zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego – pisze dr Jarosław Rokicki
Jarosław Rokicki
19.03.2020
Zamówienia publiczne Administracja publiczna
Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych nie musi być przeprowadzana w chwili obecnej, właściciele lub zarządcy obiektów mają cały rok kalendarzowy na to, aby zapewnić jej realizację. przypomina Ministerstwo Rozwoju.
Jolanta Ojczyk
18.03.2020
Budownictwo Koronawirus a prawo
W przypadku odwołania lotu przewoźnik musi zwrócić środki za bilet lub zaproponować inną trasę - to jedna z wytycznych Komisji Europejskiej, które mają zapewnić spójne stosowanie praw pasażerów w UE w czasie pandemii koronawirusa. Komisja podkreśla, że mimo wyjątkowej sytuacji, pasażerowie muszą być pewni swoich praw.
Krzysztof Sobczak
18.03.2020
Rynek i konsument Prawo unijne

Kodeks Etyki Żywnościowej zadba o bezpieczeństwo konsumentów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Bezpieczeństwo konsumenta jest celem nadrzędnym - taka podstawowa zasada znalazła się w Kodeksie...
Krzysztof Sobczak
18.03.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Ministerstwo Finansów opublikowało w środę projekt rozporządzenia, które pozwoli stosować kasy fiskalne w formie oprogramowania na smartfony czy inne urządzenia przenośne. Z nowych rozwiązań skorzystają kierowcy taksówek i świadczący usługi transportu pasażerskiego oraz przeprowadzkowego.
Krzysztof Koślicki
18.03.2020
VAT
Pakiet pod nazwą "Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS- Cov - 2" liczy pięć filarów. Jego wartość to 212 miliardów złotych. Nie wszystkie jego szczegóły są jeszcze znane, rząd dopiero opracowuje ustawy, które go wprowadzą.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki
18.03.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski