Zapowiedź zmian w ustawie o transporcie drogowym, zmierzających do promocji aut elektrycznych, hybrydowych i z napędem wodorowym znalazła się w poniedziałek wykazie prac legislacyjnych rządu. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale tego roku.

Czytaj też: Prigan i Pachnik: Prawo wodorowe potrzebne jak tlen>>

Jak wyjaśniono, projekt nowelizacji zmieni przepisy o transporcie drogowym, które upoważniają ministra właściwego do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

 

- Projektowana zmiana ma na celu wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym lub hybrydowym, ale także napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii - poinformowano. Przypominano, że obowiązujące prawo nie reguluje tej kwestii, a dotyczy wyłącznie pojazdów spalinowych.

- Aby obywatele i podmioty mogli korzystać z przepisów prawnych umożliwiającym im zwrot kosztów używania pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym, napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii konieczne jest dokonanie zmiany delegacji ustawowej, na podstawie której minister właściwy do spraw transportu określi warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu używania pojazdów prywatnych - wskazano w wykazie.

 

Sprawdź również książkę: Samochody a VAT i podatki dochodowe >>