W sprawie braku rozwiązań prawnych dotyczących korzyści dla pracowników dojeżdżających codziennie do zakładów pracy na rowerze oraz wsparcia pracodawców w tym zakresie wystąpił poseł Stanisław Bukowiec. Bo jak napisał w swojej interpelacji poselskiej (nr 34275), powołując się na bliżej niesprecyzowane badania, 75 proc. Polaków porusza się na rowerze, z czego 26 proc. korzysta z niego jako środka transportu do pracy.

Czytaj też: Ochronny charakter przepisów o czasie pracy >>>

Czytaj też: Zadaniowy czas pracy - komentarz praktyczny >>>

Czytaj również: Pracodawcy sięgają po nowe benefity, by chronić pracowników przed depresją i wypaleniem zawodowym>>

Dodatkowy dzień wolny, skrócenie godzin pracy albo podatkowa ulga podatkowa

- Okres pandemii przekonał wiele osób do tego, że rower to bezpieczny środek transportu. Stanowi on odciążenie dla bardzo często zakorkowanych ulic naszych miast, ogranicza wydalanie szkodliwych substancji, które są efektem spalania paliwa przez samochody, rozwiązuje problem ograniczonej ilości miejsc parkingowych oraz co najważniejsze – mobilizuje nas do czynnej aktywności, a tym samym wpływa pozytywnie na nasze zdrowie – napisał w interpelacji poseł Stanisław Bukowiec. I zwrócił się do Marleny Maląg, ministra rodziny i polityki społecznej, o rozważenie wprowadzenia dodatkowych korzyści socjalnych dla osób, które na co dzień dojeżdżają do pracy na rowerze poprzez np. wprowadzenie: dodatkowego dnia wolnego od pracy, skrócenia godzin pracy, zastosowania dodatkowej ulgi podatkowej lub innych stosownych rozwiązań.

Czytaj też: Zawieranie i treść pakietów socjalnych - komentarz praktyczny >>>

- Coraz częściej spotykamy się z wprowadzanymi benefitami przez podmioty prywatne dla takich osób, z kolei rozwiązania wprowadzone przez rząd byłyby tego doskonałym uzupełnieniem – przekonuje autor.

Jak twierdzi poseł Bukowiec, należy w tym zakresie pamiętać również o przedsiębiorcach i ich wsparciu dla budowania odpowiedniego środowiska sprzyjającego pracownikom-rowerzystom. Według niego, zasadne jest rozważenie wprowadzenia specjalnych programów, które pomagałyby firmom w dostosowywaniu ich przestrzeni do potrzeb rowerzystów, np. budowę miejsc postojowych lub wind dla rowerów. - W Polsce cały czas zwiększa się odsetek osób, które korzystają z roweru, jako środka transportu do pracy. Warto więc odpowiednio wcześnie podejmować inicjatywy, które wpisują się w ten trend. Uważam, że rozwiązania wspierające i promujące dojazd do miejsca pracy rowerem z korzyścią przyjęłyby również samorządy, które sukcesywnie starają się poprawiać infrastrukturę przyjazną rowerzystom oraz ograniczać ruch samochodów w centrach dużych ośrodków miejskich – dodaje na koniec.

 

Sprawdź również książkę: Obowiązek wykonywania pracy przez pracownika >>


Tak, ale bez dyskryminacji

Do propozycji autora interpelacji poselskiej odniosła się sama minister rodziny i polityki społecznej – Marlena Maląg. Na wstępie odpowiedzi wskazała, że ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) jest aktem powszechnie obowiązującym, określającym prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. W zakresie zasad wynagradzania pracownika Kodeks pracy przewiduje m.in. prawo pracownika do godziwego wynagrodzenia oraz zasadę, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a także przypadki, w których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy.

Czytaj też: Indywidualny „pakiet socjalny” - dodatkowy element wynagradzania pracowników >>>

- Jednocześnie przepisy prawa pracy nie wyłączają możliwości wprowadzenia przez pracodawcę, jeśli taka będzie jego wola, dodatkowych świadczeń dla pracowników. Zgodnie bowiem z art. 77(2) par. 2 Kodeksu pracy pracodawca może w regulaminie wynagradzania ustalić dla pracowników również inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania – podkreśla minister Maląg. W jej ocenie, nie ma przeszkód prawnych, aby w regulacjach wewnątrzzakładowych pracodawca przyznał pracownikom dodatkowe zwolnienia od pracy czy dni wolne od pracy (np. dodatkowe dni urlopu), nie wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

 

Zdaniem minister Maląg, rozważając przedstawiony postulat, należy pamiętać, że zasady przyznawania pracownikom dodatkowych świadczeń lub zwolnień od pracy albo dni wolnych od pracy muszą opierać się na zasadzie równości i mieć obiektywny charakter. Dyskryminowanie bowiem jakiejkolwiek grupy pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jest zakazane. - Mając zatem na względzie, że już na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy pracodawcy mogą wprowadzać dodatkowe gratyfikacje dla pracowników warto zaznaczyć, że w praktyce z uwagi na różną odległość dzielącą miejsce zamieszkania od miejsca pracy poszczególnych pracowników, nie każdy z nich może pozwolić sobie na wybór roweru jako środka komunikacji - zauważa Marlena Maląg. I wyjaśnia, że ministerstwo nie prowadzi obecnie ani nie planuje prac w postulowanym przez posła kierunku.