Celem opublikowanego 8 sierpnia  projektu nowelizacji ustawy o VAT jest - jak zapowiada Ministerstwo Finansów - znaczące uproszczenie rozliczeń tego podatku. To trzecia część zmian określanych przez resort kryptonimem SLIM. To skrót od angielskich słów Simple, Local and Modern, ale może się też kojarzyć ze słowem "slim" oznaczającym tyle co szczupły lub smukły. Projekt skierowano do  konsultacji publicznych.

Pomyłka będzie darowana

Nowe przepisy mają znieść 20-procentową sankcję za zawyżenie zwrotu VAT. Ma to dotyczyć sytuacji, gdy takie zawyżenie wynikło z pomyłki podatnika, a nie jego świadomego działania w celu uniknięcia podatków. To pokłosie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Grupy Warzywnej (sygn. C-935/19). Polska firma wygrała wówczas spór z fiskusem o stosowanie tej sankcji w sytuacji nieświadomego błędu.

Czytaj też: Zasada bezpieczeństwa prawnego podatnika a orzecznictwo sądownictwa administracyjnego >>>

 

Szerzej będą  stosowane przywileje dla tzw. małego podatnika. Limit sprzedaży takich firm ma być podniesiony z 1,2 do 2 mln euro. Oznacza to, że więcej małych firm będzie mogło skorzystać z metody kasowej rozliczeń, a także z rozliczeń kwartalnych.

Ma zostać scentralizowany proces wydawania specjalnych interpretacji dotyczących kwalifikacji określonych towarów i usług dla celów stosowania stawek podatkowych. Chodzi konkretnie o Wiążące Informacje Stawkowe, Wiążące Informacje Akcyzowe, Wiążące Informacje Taryfowe i Wiążące Informacje o Pochodzeniu. Dotychczas wydawały je różne organy, np. WIA - Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, a WIT - izba warszawska. Po zmianach jedynym organem wydającym te dokumenty będzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wydanie WIS ma być zwolnione z opłaty za wniosek.

Czytaj też: Lipcowe zmiany w VAT z podpisem prezydenta>>

Ze zmian mają skorzystać też podatnicy stosujący proporcjonalne rozliczenie VAT. Ma zostać zwiększona kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100 proc., w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98 proc. Z zapowiedzi wynika też wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych, a wartość kwoty korekty jest nieznaczna.

Czytaj też: Zastosowanie dodatkowego zobowiązania w VAT musi uwzględniać orzecznictwo TSUE >>>

Uproszczenia mają dotyczyć też paragonów i faktur. Będzie można zrezygnować z drukowania dokumentów fiskalnych. Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru posiadanie faktury dotyczącej takiej transakcji nie będzie konieczne.

Z korzyścią dla płynności firmy

Rząd zapowiada też rozszerzenie możliwości przeznaczania środków zgromadzonych przez podatnika na jego firmowym koncie przeznaczonym do celów rozliczeń VAT. Już dziś środki tam zgromadzone można przeznaczać na rozliczenia podatku dochodowego. Pojawi się możliwość przeznaczania ich na podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy), zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej), opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy.

Projekt przewiduje też wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących,  ułatwienia w pakiecie VAT e-commerce i liberalizację warunków dla podatnika bezgotówkowego. Ta ostatnia zmiana oznacza m.in. zwrot VAT w ciągu 15 dni.

 

Sprawdź również książkę: Faktura VAT 2022 >>