Rząd chce odbiurokratyzować i uprościć  formalności dotyczące branży winiarskiej. W tym celu planuje utworzyć system elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy instytucjami kontrolnymi w ramach sektora wina. Proponuje również, by  prowadzenie rejestru przedsiębiorców wyrabiających wyroby winiarskie przekazano Dyrektorowi Generalnemu KOWR.

Projekt ujednolica przepisy dotyczące wymogów produkcyjnych i znakowania fermentowanych napojów winiarskich oraz zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców wyrobów winiarskich. Dyrektor Generalny KOWR będzie umieszczał wzór wniosku na stronach internetowych urzędu.

Nie będzie już obowiązku posiadania planu obiektów budowlanych na potrzeby dokonania wpisu do rejestru. Nie trzeba będzie mieć już także zbiorników do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich o określonych minimalnych dozwolonych pojemnościach.

W projekcie podnosi się wymagania jakościowe dla niektórych kategorii fermentowanych napojów winiarskich. Wprowadza się także zmiany kategorii w ramach fermentowanych napojów winiarskich, które pozwolą na lepsze dostosowanie się producentów do wymagań rynku – w szczególności dotyczy to cydrów aromatyzowanych i perry aromatyzowanych.

Czytaj też: Nocna prohibicja w gminie nie działa, gdy u sąsiada sklepy czynne>>

Rząd planuje również zwiększyć konkurencyjność drobnych producentów wyrabiających cydr, cydr jakościowy, cydr lodowy, perry, perry jakościowe, perry lodowe, wina owocowe jakościowe oraz miód pitny jakościowy – z surowców wyrabianych głównie we własnym gospodarstwie. W tym celu zwiększa maksymalną wielkość produkcji wysokojakościowych fermentowanych napojów winiarskich przez drobnych producentów wina z 10 000 l/rok do 100 000 l/rok a także umożliwia produkcję takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub ilości pni pszczelich.