W połowie grudnia miejsca obciążone największym ryzykiem pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego zostały zamknięte. To m.in. kluby, dyskoteki, pokoje zagadek, domy strachu, a także inne miejsca oferujące rozrywkę i rekreację w pomieszczeniach zamkniętych.

– Nie zostaną one jednak bez pomocy. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów branże objęte obostrzeniami będą mogły liczyć na wsparcie finansowe w ramach Tarczy Branżowej – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Na jakie wsparcie mogą liczyć?

W ramach pakietu wsparcia powiatowe urzędy pracy wypłacać będą jednorazowe dotacje do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, którzy w grudniu 2021 r. odnotowali co najmniej 40 proc. spadek przychodu i spełniali na dzień 31 marca 2021 r. warunek dotyczący przeważającego kodu PKD (Polska Klasyfikacja Działalności): 

  • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje);
  • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
  • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o dotację będzie można składać do powiatowych urzędów pracy od 1 stycznia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r. wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl.

Stosowne przepisy mają znaleźć się w nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Do końca roku zakaz działalności

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obostrzeń wprowadzanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii zakłada przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. obowiązywania większości aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów. Wprowadza m.in. zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

Będzie natomiast można w reżimie sanitarnym celebrować nadejście Nowego Roku - obowiązujące od 15 grudnia br. rozporządzenie obostrzeniowe zostało znowelizowane. Opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia br. wprowadza na noc sylwestrową wyjątek w ograniczeniach dotyczących działalności klubów i dyskotek.

Czytaj także: Na Sylwestra będą otwarte kluby i dyskoteki - rozporządzenie znowelizowane>>