Historia GetBack pokazała, że obligacje spółek to nie lokata w banku, a poziom ryzyka jest zupełnie...
Aleksandra Rudzińska
08.08.2018
Rynek i konsument
Możliwość podwyższania opłat za parkowanie w centrach miast, przesunięcie elektronizacji zamówień...
Monika Sewastianowicz
08.08.2018
16 mobilnych stacji kontroli dostanie Inspekcja Transportu Drogowego. Pozwolą one tuż po...
Jolanta Ojczyk
07.08.2018
Prawo gospodarcze
Pierwsze warszawskie osiedle w ramach programu Mieszkanie Plus powstanie w południowej części...
Prawo.pl
07.08.2018
Budownictwo
Minister Środowiska zaproponował stawki zabezpieczenia roszczeń za magazynowanie odpadów. Minimalna...
Jolanta Ojczyk Dorian Lesner
07.08.2018
Środowisko
Zamawiający powinni roztropnie kształtować postanowienia SIWZ i celnie opisywać warunki udziału w...
07.08.2018
Prawo gospodarcze
Bank Millennium wyśle kredytobiorcom propozycje aneksów do umów, w których wykreśli klauzule dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu. Nie będzie już też ustanawiał żadnych dodatkowych zabezpieczeń. To efekt interwencji prezesa UOKiK.
Jolanta Ojczyk
06.08.2018
Finanse Kredyty frankowe
Wpisanie do rejestru przedsiębiorców czy otrzymanie świadectwa fitosanitarnego będą prostsze. Ma to...
Jolanta Ojczyk
06.08.2018
Prawo gospodarcze
Do konsultacji trafił projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych. Zwiększa ona...
Jolanta Ojczyk
06.08.2018
Finanse
Nowe przepisy o zarządzie sukcesyjnym nie usuną automatycznie ryzyk związanych ze śmiercią...
Prawo.pl
06.08.2018
Małe i średnie firmy
Kancelaria Greenberg Traurig doradzała Silvair Inc., amerykańskiej spółce ze stanu Delaware w...
Krzysztof Sobczak
05.08.2018
Rynek
Radny jako wspólnik spółki jawnej, która dostarczała produkty spożywcze na potrzeby jednostek...
Robert Horbaczewski
05.08.2018
Finanse publiczne
Uchwalona niedawno ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa nie pozwala na przekazanie firmy...
Krzysztof Sobczak
03.08.2018
Małe i średnie firmy
By zrównać się z policjantem - po zmianie przepisów - inspektor ochrony środowiska potrzebowałby...
Jolanta Ojczyk
03.08.2018
Środowisko
Podpisana w środę przez prezydenta tzw. specustawa mieszkaniowa pozwoli na skrócenie czasu...
Jolanta Ojczyk
03.08.2018
Budownictwo
Wejście w życie tzw. specustawy mieszkaniowej oznaczać będzie wprowadzenie do prawa budowlanego w...
Prawo.pl
03.08.2018
Pomoc społeczna Budownictwo
O tym, czy zadziała Konstytucja biznesu zdecyduje determinacja w egzekwowaniu nowych zasad, które...
Jolanta Ojczyk
02.08.2018
Małe i średnie firmy
Uznanie danego przedmiotu za produkt uboczny nie będzie następowało przy tzw. milczącej zgodzie...
Krzysztof Sobczak
02.08.2018
Środowisko
Jest ponad 300 lokalizacji dla inwestycji w programie Mieszkanie plus, co pozwoli wybudować ponad...
Krzysztof Sobczak
01.08.2018
Budownictwo
Skrócenie terminów zapłaty do 30 lub 60 dni w zamówieniach publicznych jest zasadne, jednak katalog...
Krzysztof Sobczak
01.08.2018
Małe i średnie firmy
Nowa definicja terenu biologicznie czynnego nie zawiera już ograniczenia do terenu, który urządzony...
Jakub Mazurkiewicz
01.08.2018
Budownictwo
Kancelaria Crido Legal doradzała Kogito Ventures przy inwestycji w AdMonks.io, którego innowacyjna...
Krzysztof Sobczak
31.07.2018
Rynek
Skoro kabel światłowodowy nie był uwidoczniony na mapach nie można obciążać wykonawcy robót...
Robert Horbaczewski
30.07.2018
Budownictwo
Sprzedanie samorządowi państwowego lasu ochronnego nie zmienia jego statusu. Nowy właściciel, tu...
Marek Sondej
30.07.2018
Środowisko
Ze skarg napływających do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji wynika, że przedstawiciele Nowej...
Krzysztof Sobczak
30.07.2018
Rynek i konsument
Rząd nie wykonał wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjne pozbawienie...
30.07.2018
Prawo gospodarcze
Centralne Biuro Antykorupcyjne w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach...
Krzysztof Sobczak
30.07.2018
Prawo gospodarcze
Jednogłośnie i bez poprawek Senat przyjął w piątek ustawę o przekształceniu użytkowania...
Krzysztof Sobczak
30.07.2018
Domowe finanse
Pomoc publiczna zamiast na projekty o wysokim potencjale innowacyjnym często przeznaczana jest na...
Krzysztof Koślicki
30.07.2018
Małe i średnie firmy Finanse
Nowe przepisy mają chronić niejawne know-how, niejawne informacje handlowe firm przed ich...
Krzysztof Sobczak
29.07.2018
Prawo gospodarcze