Obowiązująca od 22 maja br. ustawa o fundacji rodzinnej ma na celu gromadzenie majątku, zarządzanie nim w interesie beneficjentów i spełnianie świadczeń na ich rzecz. Wraz z wejściem w życie ustawy fundatorzy mogą składać do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim wnioski o rejestrację swoich fundacji.

Zobacz procedurę w LEX: Powstanie fundacji rodzinnej >

- Pierwsze miesiące funkcjonowanie fundacji rodzinnych pokazują znaczne nimi zainteresowanie. Polscy przedsiębiorcy długo czekali na taką możliwość. Trzeba przyznać, że od strony podatkowej jest to interesujące rozwiązanie – zarówno dla przedsiębiorców myślących o sukcesji, założycieli startup-ów chcących odseparować ryzyko biznesowe od majątku prywatnego, jak i menadżerów myślących o bezpiecznym pomnażaniu swojego majątku – mówi Michał Kwaśniewski, partner w firmie doradczej QUIDEA. 

Zobacz procedurę: Zakres odpowiedzialności fundacji rodzinnej za zobowiązania fundatora >

 

Sprawdź również książkę: Fundacja rodzinna. Pytania i odpowiedzi >>


Według niego celem fundatorów jest najczęściej skuteczne zaplanowanie sukcesji rodzinnego biznesu. Do tego dochodzi funkcja ochronna majątku w postaci zasady generalnego braku odpowiedzialności fundacji za długi fundatora. Dzięki temu fundacja rodzinna jest też interesującym rozwiązaniem dla kadry menedżerskiej, która chciałaby odseparować majątek prywatny od sfery zawodowej.

Zobacz również: Fundacja rodzinna z przywilejami podatkowymi w CIT >>

Zarówno założyciele i fundatorzy projektów biznesowych (np. start-upów) mogą być zainteresowani aspektem gromadzenia i pomnażania majątku za pośrednictwem fundacji rodzinnej w przypadku wychodzenia z jednego projektu i chęci zaangażowania uzyskanych środków w inne przedsięwzięcie. Szczególnie, że w przypadku inwestowania w określone aktywa fundacja nie zapłaci podatku aż do momentu dystrybucji środków do beneficjentów. A i wtedy podlega ona preferencyjnemu opodatkowaniu zryczałtowanym 15 proc. podatkiem dochodowym (przy założeniu, że grono beneficjentów jest ograniczone do fundatora lub jego najbliższej rodziny).

Czytaj w LEX: Fundacja rodzinna - zasady opodatkowania > 

Z kolei indywidualni inwestorzy mogą traktować fundację rodzinną – konkurencyjnej względem innych rozwiązań – jako platformę do inwestowania na rynku kapitałowym. Fundacja ma bowiem szersze możliwości inwestycyjne m.in. w porównaniu do funduszy inwestycyjnych lub alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI).

Zobacz nagranie szkolenia w LEX: Fundacje rodzinne, czyli nowe zasady sukcesji w przedsiębiorstwach >

Przypomnijmy: aby móc założyć fundację rodzinną, konieczne jest:

  • złożenie przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie;
  • sporządzenie statutu fundacji rodzinnej, który określi m.in. strategię sukcesyjną i przyszłych beneficjentów fundacji rodzinnej;
  • przekazanie majątku na fundusz założycielski o wartości co najmniej 100 tys. zł;
  • ustanowienie organów fundacji rodzinnej;
  • wpisanie fundacji rodzinnej do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.

Sprawdź też w LEX:

W jaki sposób beneficjenci fundacji rodzinnej powinni być zgłoszeni do CRBR? >

Jak ustalić podstawę opodatkowania fundacji rodzinnej? >

Czy fundacja rodzinna, w świetle aktualnych przepisów, może w ramach działalności bieżącej (operacyjnej) zaciągnąć zobowiązanie kredytowe celem nabycia nieruchomości służącej dzierżawie (najmowi)? >

Czy fundacja rodzinna może nabyć i odpłatnie zbyć udziały w spółce z o.o.? >