Górskie i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR i TOPR) nie podpisały umowy na...
15.02.2012
Projekt, wprowadzający możliwość dostępu placówek medycznych do danych Centralnego Wykazu...
15.02.2012
Naczelna Rada Aptekarska pobiera opłaty za wydanie zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje...
15.02.2012
Rzecznik Praw Obywatelskich chce jasnych deklaracji w sprawie zapobiegania naruszeniom standardów...
15.02.2012
Lekarz przez SP ZOZ do NFZ w module recepty zgłoszony został z dwoma imionami i nazwiskiem. Nadruk...
15.02.2012
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat w sprawie wartości refundacji cen leków według kodów...
15.02.2012
Na realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zostanie przeznaczone w tym roku...
15.02.2012
Naruszanie praw pacjenta, m.in. poprzez ograniczanie dostępu do łazienek, telefonu i kontaktu z...
15.02.2012
Szpital miejski w Elblągu zostanie przekształcony w spółkę prawa handlowego. Zdaniem władz Elbląga...
14.02.2012
Naruszanie praw pacjenta, m.in. poprzez ograniczanie dostępu do łazienek, telefonu i kontaktu z...
14.02.2012
W tym roku MSW na zadania realizowane w zakresie ratownictwa górskiego przewidziało środki w...
14.02.2012
Ponad 90 proc. zapotrzebowania na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Wielkopolsce zapewniają...
14.02.2012
Sąd wstrzyma egzekucję wobec zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli ten uprawdopodobni, że zwrot...
14.02.2012
CBA rozpoczęło kontrole w kolejnych dziesięciu szpitalach onkologicznych. Agenci sprawdzają, w jaki...
14.02.2012
Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych placówki medyczne mogą pokrywać roszczenia pacjentów z...
14.02.2012
Lekarze zobowiązani są do zawiadamiania terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała druki...
14.02.2012
Propozycję zamknięcia placówek angiologicznych resort zdrowia zawarł w projekcie rozporządzenia w...
14.02.2012
Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych ma na...
13.02.2012
Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych ma na...
13.02.2012
Kwestia, kto powinien koordynować politykę zdrowotną w regionie, była jednym z najważniejszych...
13.02.2012
Nowoczesny kardiomonitor otrzymał w poniedziałek Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi....
13.02.2012
Wykonywanie części świadczeń medycznych w zagrożonym upadłością Wojewódzkim Szpitalu...
13.02.2012
Kwestia, kto powinien koordynować politykę zdrowotną w regionie, była jednym z najważniejszych...
13.02.2012
Poradnia Diabetologiczna, która nie prowadzi obrotu produktami refundowanymi nie jest objęta...
13.02.2012
Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia wystosowało pismo do Ministerstwa Zdrowiaw sprawie...
13.02.2012
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zatwierdził rekomendację zespołu konkursowego dot. podpisania z...
13.02.2012
Pokrzywdzeni w wyniku błędów lekarskich nie mogą liczyć na pomoc w procesie dochodzenia...
12.02.2012
Tylko nieliczni pacjenci złożyli do tej pory wnioski do wojewódzkich komisji orzekających, czy np....
11.02.2012
Rozszerzenie katalogu błędów, mimo których aptekarz będzie mógł zrealizować receptę oraz ułatwienie...
11.02.2012
Kościół katolicki obchodzi w sobotę, po raz 20., Światowy Dzień Chorego. Przyświecają mu słowa...
11.02.2012