- W szpitalu nie podjęto jakichkolwiek działań mających na celu likwidację jakiegokolwiek pododdziału tego szpitala - zapewniała podczas obrad sejmowej Komisji Zdrowia prezes szpitala Ewa Więckowska.

Tymczasem Małgorzata Kołodziejczak - kierownik pododdziału proktologii na Solcu, twierdzi iż kilka tygodni temu zarząd szpitala poinformował ją o decyzji likwidacji pododdziału proktologii i planach utworzenia jednego oddziału chirurgii, w którym możliwość operowania chorych proktologicznie będzie w ograniczonym zakresie.

- Nowo powołany ordynator pododdziału chirurgii dr Marcin Tchórzewski spotkał się z zespołem pielęgniarek na proktologii i poinformował je, że od nowego roku będzie jeden oddział i że nie będzie oddzielnego zespołu pielęgniarskiego - podkreśliła Kołodziejczak.

List otwarty w sprawie zachowania pododdziału proktologii podpisali niemal wszyscy lekarze pracujący w szpitalu, koordynatorzy i profesorowie chirurgii i urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz specjaliści ze szpitali ginekologicznych w Warszawie. (pap)