Zmiany wprowadzone powyższym zarządzeniem wynikają z potrzeby zachowania spójności przepisów zarządzenia kryterialnego z przepisami zarządzenia prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

Zmiany dotyczą doprecyzowania przepisów w ramach kryterium "jakość - personel" i obejmują wymagania dotyczące kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń, jak również czasu pracy lekarzy oraz pielęgniarek z określoną specjalizacją.

Jedną z projektowanych zmian jest przyjęcie, iż dla zakresów: zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie, ocenie podlegać będzie kryterium posiadania specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii przez wszystkich lekarzy (dotychczas „lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii”).

Projekt jest dostępny na stronie NFZ.

Uwagi można zgłaszać do 3 grudnia 2014 na adres sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl