Spore oszczędności wydatków na energię, poprawa komfortu pacjentów, unowocześnienie infrastruktury oraz przede wszystkim ograniczenie emisji niebezpiecznych substancji do atmosfery – w sumie aż o 8 tysięcy ton rocznie – to najistotniejsze efekty realizacji projektów realizowanych przez województwo małopolskie w trzech szpitalach.

Inwestycje dotyczyły Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

Są to trzy największe szpitale w Małopolsce, które świadczą usługi dla mieszkańców z całego województwa (a w przypadku szpitala w Tarnowie także powiatów dębickiego i mieleckiego z terenu województwa podkarpackiego). Łącznie na oddziałach tych placówek hospitalizowanych jest ponad 80 tysięcy pacjentów rocznie, a znacznie więcej osób korzysta z pomocy poradni specjalistycznych i ambulatoriów.

Inwestycje trwały od lipca 2011 roku, kiedy to zawarto umowę na dofinansowanie, do października 2014 roku. Koszt całego projektu wyniósł ponad 45 mln zł, z czego ponad 38 mln zł stanowił wkład Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, a prawie 5 mln zł pochodziło z budżetu Województwa Małopolskiego. Natomiast ponad 2 mln zł zagwarantowały szpitale.

W Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w ramach inwestycji zainstalowano agregaty kogeneracyjne oraz zmodernizowano większość układów wentylacyjnych. Wykonano także instalację zinformatyzowanego systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację systemu produkcji wody lodowej oraz wewnętrzną termomodernizację ścian budynku.

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie wykonano modernizację instalacji centralnej wody użytkowej wraz z instalacją gazowych pomp ciepła wykorzystywanych do produkcji centralnej wody użytkowej i chłodu, przebudowano i rozbudowano istniejący budynek techniczny przeznaczony na montaż gazowych pomp ciepła. Wymieniona została także zewnętrzna sieć centralnej wody użytkowej oraz zewnętrzna i wewnętrzna sieć centralnego ogrzewania.

W Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie wykonano modernizację instalacji wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem pomp ciepła, modernizację instalacji agregatów do odzysku ciepła z klimatyzacji, montaż kotłowni kondensacyjnej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, modernizację sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz modernizację instalacji przygotowania wody kotłowej, sieci zasilającej, sieci parowej poprzez wymianę izolacji rurociągu kondensatu oraz wykonanie nowego układu cyrkulacyjnego w węźle cieplnym w budynkach szpitala.

Wymiernym zyskiem dla szpitali jest z pewnością spore zmniejszenie wydatków na energię. Zaoszczędzone w ten sposób środki mogą być wykorzystane na inne ważne cele. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, modernizacji instalacji grzewczych i wentylacyjnych, pobyt na oddziale będzie dla pacjentów bardziej komfortowy. Najważniejszym efektem są jednak znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza o ponad 8000 ton rocznie. Najbardziej znaczący jest spadek emisji CO2 (o 7793,68 ton), następnie SO2 (o 61,87 ton), CO (o 17,3 ton), NOx (o 9, 43 ton), pyłów PM10 (o 3,26 ton).

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach wsparcia udzielonego nowym państwom członkowskim Unii Europejskiej. Blisko 1.3 mld franków szwajcarskich trafi do dwunastu nowych państw członkowskich, z czego 489 mln CHF (czyli ok. 310 mln euro) przeznaczona została dla Polski.

Środki przeznaczone są na wsparcie inwestycji dotyczących między innymi środowiska i infrastruktury, rozwoju regionalnego, ochrony zdrowia, badań naukowych, stypendiów dla naukowców, wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz funduszy venture capital.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.malopolskie.pl, stan z dnia 13 listopada 2014 r.