Dotknij Wrocławia przewodnik turystyczny po Starówce we Wrocławiu dla osób niewidomych i...
04.02.2012
Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej ocenili, że deklaracja konfliktu interesów jest zbyt...
04.02.2012
Parlament Europejski odrzucił w czwartek, 2 lutego, projekt Komisji dotyczący zmiany unijnego prawa...
03.02.2012
Łódzcy onkolodzy alarmują, że w regionie łódzkim w ostatnich latach wzrasta liczba zachorowań na...
03.02.2012
Jak informuje Medycyna Praktyczna Online, w Polsce rozpocznie się komercyjna produkcja...
03.02.2012
Agencja i europejskie państwa członkowskie przygotowują się do fundamentalnych zmian w legislacji...
03.02.2012
Rzecznik Praw Pacjenta przypomniała, że realizacja świadczeń szpitalnych oraz świadczeń...
03.02.2012
Pierwszy w Polsce komercyjny zakład produkcji radiofarmaceutyków otwarto w czwartek w szpitalu...
02.02.2012
Dostępne dane nie pozwalają na jednoznaczne wnioski w sprawie ryzyka zdrowotnego dla kobiet z...
02.02.2012
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat na temat obwieszczeń MZ w sprawie wykazu...
02.02.2012
Zarzut narażenia 15-letniego syna na utratę życia lub zdrowia usłyszała w czwartek matka ciężko...
02.02.2012
Belgijskie ministerstwo zdrowia zaleciło w środę usuwanie w rozsądnym terminie implantów piersi PIP...
02.02.2012
Na listę refundacyjną zostaną wprowadzone nowe leki; trwają negocjacje z firmami farmaceutycznymi w...
01.02.2012
Organizacja Lekarzy z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, wyraża kategoryczny sprzeciw wobec...
01.02.2012
Od 1 lutego wchodzi w życie ustawa o składkach zdrowotnych rolników za 2012 r., ale rolnicy...
01.02.2012
Pogotowie Ratunkowe w Bydgoszczy zawarło we wtorek ugodę z mężczyzną, którego oskarżyło o...
01.02.2012
Lekarz i instrumentariuszka jednego z kieleckich szpitali usłyszeli zarzut narażenia pacjentki na...
01.02.2012
Narasta niezadowolenie i sprzeciw społeczny przeciwko nowym zasadom i warunkom ubezpieczenia...
01.02.2012
Narasta niezadowolenie i sprzeciw społeczny przeciwko nowym zasadom i warunkom ubezpieczenia...
01.02.2012
Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do Rzecznika Praw Pacjenta o wstrzymanie postępowań wobec...
01.02.2012
Wolters Kluwer Polska przygotował nowe propozycje szkoleniowe dla sektora ochrony zdrowia...
26.01.2012
1 stycznia 2012 roku, w życie weszła ustawa z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków...
26.01.2012