Ocena będzie dotyczyła leku ROACTEMRA S.C. (tocilizumab), stosowanego w leczeniu tocilizumabem podskórnym reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10: M05, M06) – program lekowy.

Czytaj także: Brak wczesnej diagnostyki chorób reumatycznych >>>

Rada przygotuje także opinie na temat zasadności finansowania ze środków publicznych leków zawierających substancje czynne: amoxicillinum, amoxicillinum + acidum clavulanicum we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL, czyli  zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności – profilaktyka, sulfamethoxazolum + trimethoprimum we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL, czyli  zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem – profilaktyka, azathioprinum, cyclophosphamidum, methotrexatum, we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL czyli sarkoidoza; ziarniniakowe choroby płuc oraz śródmiąższowe zapalenia płuc.

Rada oceni także zasadność finansowania leków zawierających substancje czynne: sirolimusum we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL, czyli cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - oporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach, mycophenolas mofetil we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL, czyli choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego, diclofenacum we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL, czyli ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL, tacrolimusum we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL, czyli idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek – w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę, bisoprololum we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL, czyli tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia, spironolactonum we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL, czyli pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory oraz chlorambucilum we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL, czyli amyloidoza. 

Przygotowane zostaną również opinie w sprawie projektów programów zdrowotnych jednostek samorządu terytorialnego. Ocena będzie dotyczyła następujących programów:
- „Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Gminy Bolesławiec",
- „Działania wspierająco-pielęgnacyjne dla osób objętych opieką paliatywną",
- „Świadczenie usług pielęgniarskich oraz działalność rewalidacyjna i usprawniająca ruchowo w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych",
 - „Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka szyjki macicy dla kobiet z terenu gminy Dobroń",
- „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka jajnika u kobiet w wieku 45-54 roku życia na terenie Powiatu Lubińskiego",
- „Zapobieganie zakażeniom HCV".