Autorzy listu powołują się na ustalenia, których dokonano podczas spotkania 29 lipca 2014 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, które dotyczyło wygaszania kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego.

Podczas tego spotkania wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki zadeklarował powołanie wspólnej grupy roboczej z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, mającej na celu opracowanie kompleksowych założeń dotyczących przyszłości zawodu technika farmaceutycznego. Uczynił także odpowiedzialną za powstanie tego zespołu Jolantę Orłowską-Heitzman, dyrektor departamentu nauki i szkolnictwa wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

Czytaj także: Naczelna Rada Aptekarska popiera likwidację zawodu technika farmacji >>>

Konfederacja przypomina, że osoby uczestniczące w spotkaniu  miały zostać poinformowane o powstaniu takiej grupy i zaproszone do aktywnego udziału w jej pracach. Grupa miała zacząć działać w pierwszej połowie września 2014.

„Do tej pory nie otrzymaliśmy jednak żadnej informacji w tym zakresie”- piszą autorzy pisma, podkreślając, że prace grupy roboczej są niezbędne do wypracowania wspólnego stanowiska w kwestii podziału kompetencji pomiędzy technikiem farmaceutycznym a farmaceutą oraz jakości kształcenia technika farmaceutycznego przy jednoczesnym kontynuowaniu kształcenia w tym zawodzie.

Autorzy pisma przypominają także, że rozwiązanie przyjęte w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 8 sierpnia 2014, które przesuwa termin wygaszania kształcenia techników nie podejmuje tych zagadnień.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, po interwencji Konfederacji Lewiatan, przesunęło wstrzymanie naboru na pierwszy semestr nauki w zawodzie technika farmaceutycznego na rok szkolny 2018/2019, czyli o dwa lata w stosunku do pierwotnie proponowanego terminu.

Czytaj na ten temat: Technik farmaceutyczny: wstrzymanie naboru przesunięte >>>

L