Na świadczeniodawców realizujących umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia rozpatrzono 1 030 skarg. 56,8 procent wszystkich skarg w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczyło dostępności do świadczeń, a 23,7 procent - jakości udzielanych świadczeń.

Wśród wszystkich skarg rozpatrzonych w III kwartale 2014 roku w Narodowym Funduszu Zdrowia jako zasadne uznano skargi dotyczące między innymi pobierania opłat za świadczenia opieki zdrowotnej, odmowy udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, długiego czasu oczekiwania na realizację świadczeń opieki zdrowotnej oraz organizacji pracy świadczeniodawców (np. nieprzestrzegania harmonogramu pracy przez lekarzy).

Na działalność Narodowego Funduszu Zdrowia, w oddziałach wojewódzkich i Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia rozpatrzono 184 skargi, w tym w oddziałach wojewódzkich - 123 skargi, a w Centrali - 61 skarg.

Za zasadne uznano 24 skargi. Dotyczyły one między innymi zachowania pracowników NFZ, długiego czasu oczekiwania na uzyskanie danych dostępowych do ZIP oraz  skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

Czytaj także: Zmiany w sposobie rozpatrywania skarg i wniosków w NFZ >>>

W dwunastu oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia skargi zostały rozpatrzone terminowo. Terminowego okresu rozpatrywania skarg w Narodowym Funduszu Zdrowia dotrzymano w stosunku do 98,1 procent wszystkich rozpatrzonych skarg.

W III kwartale 2014 roku odnotowano też spadek liczby skarg rozpatrzonych na działalność Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do III kwartału 2013 roku.