Docelowo klinika, o łącznej powierzchni 1390,6 mkw, będzie wyposażona w 44 łóżka – 24 na Oddziale Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz 20 na Oddziale Pediatrii. W ramach projektu przewidziany jest również zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego, między innymi łóżek szpitalnych, lamp bezcieniowych, pomp infuzyjnych, ssaków próżniowych, kardiomonitorów, inhalatorów i innych.


 


Całkowita wartość projektu to 6,05 mln zł, roboty budowlane będą kosztować 4,8 mln zł,  zakup wyposażenia - 1,18 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia w wysokości 3,025 mln zł. Obecnie na ukończeniu są prace wyburzeniowe, trwają prace instalacyjne i podłączeniowe pod media. Inwestycja ma zostać zakończona do końca 2015 roku.