Fundusz podjął taką decyzję po przeprowadzonych kontrolach, podczas których stwierdzono między innymi brak sprzętu oraz rozbieżności dotyczące zgłoszonego i rzeczywiście zatrudnionego personelu.

Poza tym gabinety były wykorzystywane przez kilku specjalistów jednocześnie oraz byli w nich przyjmowani zarówno pacjenci w ramach NFZ jak i komercyjni.

Środki, które były przeznaczone na zakontraktowanie usługi w tej placówce, już zostały rozdzielone do innych przychodni.

Cały artykuł www.prw.pl