Brak możliwości dopłat do świadczeń szkodzi przede wszystkim pacjentom twierdzą Pracodawcy RP w...
21.11.2013
Mercator Medical, producent jednorazowych rękawic medycznych, zadebiutuje na warszawskiej giełdzie...
21.11.2013
21.11.2013
Pracodawcy RP zwrócili się do ministra zdrowia o doprecyzowanie przepisów dot. dopłat do świadczeń...
20.11.2013
Sejmowa komisja nadzwyczajna ds. ustawy o leczeniu sprawców najgroźniejszych zbrodni po odbyciu...
20.11.2013
Komisja Europejska wezwała w środę Polskę do pełnego wdrażania dyrektywy przeciwko podrabianym...
20.11.2013
W Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku zmarł 57-letni pacjent, któremu podano złą grupę krwi....
20.11.2013
Koordynatorzy akcji Dawca.pl oraz posłowie PO przekonywali w środę w Sejmie do idei transplantacji;...
20.11.2013
4 grudnia wejdzie w życie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu...
20.11.2013
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił do konsultacji społecznych projekt zarządzenia w sprawie...
20.11.2013
Choroby układu krążenia, nowotwory oraz reumatyczne choroby układu ruchu - to główne zagrożenia dla...
20.11.2013
Aneksowanie umów, nowy tryb odwoławczy oraz poradnie przyszpitalne to główne zmiany wynikające z...
20.11.2013
Zarządzenie nr 67/2013/DGL wprowadza zmiany do wzoru umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...
20.11.2013
Dwa miliony Polaków cierpią na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), która skraca życie o...
20.11.2013
Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do konsultacji zewnętrznych projekt zarządzenia zmieniającego...
20.11.2013
Prezes NFZ podpisał w dniu 19 listopada zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia...
20.11.2013
Ministerstwo Zdrowia zażądało od firm farmaceutycznych drastycznych obniżek cen leków dowiedziała...
20.11.2013
Największe w Polsce centrum powiadamiania ratunkowego w Katowicach nie ruszy w pełni, jak zakładano...
20.11.2013
W dniu 19 listopada Prezes NFZ podpisała zarządzenie nr 65/2013/DSOZ w sprawie uchylenia...
20.11.2013
Choroba Parkinsona jest kojarzona głównie z drżeniem kończyn, tymczasem u wielu chorych doprowadza...
20.11.2013
Przy warszawskim zoo powstaje bank genów. Materiał genetyczny zwierząt zagrożonych wymarciem...
20.11.2013
Każdy lekarz ma prawo do klauzuli sumienia i nie ma takiej siły, która może zmusić go do działania...
19.11.2013
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jako pierwszy i dotychczas jedyny szpital w Polsce...
19.11.2013
Resort Zdrowia zapowiedział, że nie są planowane zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o...
19.11.2013
19 stycznia 2014 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r....
19.11.2013
System powiadamiania ratunkowego, funkcjonowanie podmiotów leczniczych oraz strategia szczepień...
19.11.2013
Czy w przypadku gdy pacjentka jest nieprzytomna i nie jest w stanie wyrazić zgody na umieszczenie w...
19.11.2013
Opracowanie i przedstawienie przez Ministerstwo Zdrowia długookresowej wizji funkcjonowania...
19.11.2013
NFZ przedstawił do konsultacji zewnętrznych projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków...
19.11.2013
12 listopada 2013 r. w Senacie odbyła się konferencja zorganizowana przez Komisję Praw Człowieka,...
19.11.2013