Przy warszawskim zoo powstaje bank genów. Materiał genetyczny zwierząt zagrożonych wymarciem...
20.11.2013
Każdy lekarz ma prawo do klauzuli sumienia i nie ma takiej siły, która może zmusić go do działania...
19.11.2013
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jako pierwszy i dotychczas jedyny szpital w Polsce...
19.11.2013
Resort Zdrowia zapowiedział, że nie są planowane zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o...
19.11.2013
19 stycznia 2014 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r....
19.11.2013
System powiadamiania ratunkowego, funkcjonowanie podmiotów leczniczych oraz strategia szczepień...
19.11.2013
Czy w przypadku gdy pacjentka jest nieprzytomna i nie jest w stanie wyrazić zgody na umieszczenie w...
19.11.2013
Opracowanie i przedstawienie przez Ministerstwo Zdrowia długookresowej wizji funkcjonowania...
19.11.2013
NFZ przedstawił do konsultacji zewnętrznych projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków...
19.11.2013
12 listopada 2013 r. w Senacie odbyła się konferencja zorganizowana przez Komisję Praw Człowieka,...
19.11.2013
Główny Inspektor Farmaceutyczny dnia 18 listopada 2013 r. decyzją nr 73/WC/2013 wycofał z obrotu na...
19.11.2013
Poprawiła się wiedza mężczyzn o nowotworach układu moczowo-płciowego dzięki kampanii Bądź...
19.11.2013
Komitet Bioetyki Polskiej Akademii Nauk uznał, że klauzula sumienia jest nadużywana i służy...
19.11.2013
Jak prawidłowo prowadzić listę oczekujących w sytuacji, kiedy czas oczekiwania do poradni...
Prawo.pl
18.11.2013
Opieka zdrowotna
Zatrudnianie pielęgniarek w oddziałach ginekologicznych i ginekologii onkologicznej jest niezgodne...
18.11.2013
Dziewięć osób wciąż przebywa w szpitalach po czwartkowym pożarze w Jankowie Przygodzkim. Na środę...
18.11.2013
Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach...
18.11.2013
Komisja Europejska ustanowiła 18 listopada corocznym, Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach....
18.11.2013
31 mln zł kosztowała budowa i wyposażenie pracowni pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w...
18.11.2013
NFZ przedstawił do konsultacji społecznych projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków...
18.11.2013
Dziś odbędzie się 35 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną podjęte stanowiska w...
18.11.2013
15 listopada Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie w sprawie określenia warunków...
18.11.2013
Blok z 12 salami operacyjnymi i centralną sterylizatornię otwarto w piątek w Wojewódzkim...
18.11.2013
W Polsce tylko 20 proc. pacjentów po zawale serca ma dostęp do rehabilitacji kardiologicznej,...
18.11.2013
Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska może domagać się informacji o błędach w...
18.11.2013
Zarzuty dotyczące wyłudzenia 12 mln zł z NFZ na podstawie sfałszowanej dokumentacji medycznej...
18.11.2013
Espinho jest pierwszym w Portugalii miastem monitorującym zdrowie osób w podeszłym wieku na...
17.11.2013
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz, wypowiedział się w sprawie sytuacji w...
15.11.2013
Decyzją nr 72/WC/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał w obrotu...
15.11.2013
Zgodnie z przedstawionym na stronie Ministerstwa Zdrowia projektem rozporządzenia w sprawie...
15.11.2013