W związku z coraz częstszymi informacjami o próbach realizacji sfałszowanych recept na leki Tramal i Poltram Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach sugeruje wzmożoną uwagę w przypadku realizacji recepty na powyższe leki.

W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia sfałszowania recepty osoba wydająca odmawia jej realizacji, zatrzymuje ją i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie inspektora farmaceutycznego i oddział wojewódzki Funduszu właściwe ze względu na adres prowadzenia apteki, oraz, o ile to możliwe, osobę uprawnioną albo świadczeniodawcę, który wystawił receptę – czytamy w komunikacie.

Wykaz recept zablokowanych oraz wycofanych z obrotu dostępny jest również w serwisie NFZ na stronie www.recepty.nfz.gov.pl

Źródło: www.katowice.oia.pl