Zgodnie z projektem przedmiotem regulacji są:

- warunki udostępniania na rynku i stosowania na terytorium RP produktów biobójczych, na które zostało wydane pozwolenie na obrót

- zadania organów administracji publicznej wynikające z rozporządzenia PE i Rady nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych

- podmioty sprawujące nadzór nad przestrzeganiem warunków udostępniania i stosowania na terytorium RP produktów biobójczych i wyrobów poddanych ich działaniu

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Termin zgłaszania uwag upływa przy konsultacjach społecznych
w dniu 15 listopada 2013 roku


Źródło: www.mz.gov.pl