W spotkaniu wzięło udział blisko sto osób – uczestników Projektu oraz przedstawicieli środowisk medycznych i farmaceutycznych.

Główne założenia Projektu przedstawili kierujący pracami projektowymi Marcin Węgrzyniak (Kierownik Biura Zarządzania Projektami, CSIOZ) oraz Anna Sobańska (Dyrektor Sektora Ochrony Zdrowia, Newind Sp. z o.o.). Zaprezentowali oni cel Projektu, jego dotychczasowe uwarunkowania realizacyjne, a także grupy docelowe oraz korzyści jakie Projekt może przynieść uczestnikom

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały także aspekty promocyjne Projektu – m.in. kwestie komunikacji z jego uczestnikami, zorganizowane konkursy jak również kwestie szkoleń dla administratorów i osób korzystających z zintegrowanego prototypu Internetowego Konta Pacjenta oraz e-Recepty. Informacje te przedstawili Jacek Skliński (Kierownik Projektu, Newind Sp. z o.o.) oraz Hubert Ochmański (odpowiedzialny za działania promocyjne w Projekcie, Exacto Sp. z o.o.).


Źródło: www.csioz.gov.pl