W porównaniu do poprzedniego obwieszczenia obowiązującego od 1 września 2013 r. nowa lista refundacyjna zawiera m.in. następujące zmiany:

- Do obwieszczenia ogółem dodane zostały 62 nowe produkty, w tym: dwa nowe środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowane w leczeniu alergii pokarmowej, zespołach wrodzonych defektów metabolicznych i biegunkach przewlekłych.

- Dla 71 produktów zawierających 24 substancje czynne wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: od 37,18 zł do 5 groszy.

- Dla 4 produktów zawierających 3 substancje czynne wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu: od 1,62 zł do 16,97 zł.

- Dla 1 produktu zawierającego immunoglobuliny wprowadzono podwyżkę urzędowej ceny zbytu

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2013 r.


Źródło: www.mz.gov.pl