W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji opracowany został projekt ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. W kompleksowy sposób ma ona normować zagadnienia z zakresu powiadamiania ratunkowego, opierając system powiadamiania ratunkowego na centrach powiadamiania ratunkowego. W projekcie określone zostały zadania systemu powiadamiania ratunkowego, z których podstawowym pozostaje obsługa zgłoszeń alarmowych na numery 112, 997, 998 i 999. Ma się to odbywać tak, by zasoby policji, Państwowej Straży Pożarnej i jednostek Państwowego Ratownictwa Medyczne myły angażowane we właściwy sposób. Projekt wskazuje organy właściwe w sprawach powiadamiania ratunkowego, ich zadania oraz organizację systemu powiadamiania ratunkowego. Reguluje wymogi, które mają spełniać operatorzy numerów alarmowych oraz sposób finansowania systemu powiadamiania ratunkowego. Projekt zawiera również regulację technicznej strony funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego.


Zgodnie z informacjami z urzędów wojewódzkich, proces uruchamiania i rozszerzania Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego przebiega zgodnie z harmonogramem.

Uruchomiliśmy 16 centrów, na listopad planowane jest uruchomienie ostatniego CPR – w Warszawie.

W ramach systemu powiadamiania ratunkowego na numer 112 odbierane są już zgłoszenia z terenu zamieszkałego przez ponad 19,5 mln osób (czyli 51 % wszystkich mieszkańców Polski). Do końca roku zostanie nim objęta cała Polska.

Źródło: www.mac.gov.pl