Jak poinformował podczas poniedziałkowej sesji sejmiku marszałek woj. śląskiego Mirosław Sekuła, chodzi o zgodę zarządu województwa „na podjęcie działań zmierzających do przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe ze 100-procentowym udziałem woj. śląskiego”.

Uchwały te dotyczą: Obwodów Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej i Gliwicach, Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich, Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Ustroniu, Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu, Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu, Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach, Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gorzycach, a także Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec-Zbrosławice.

Sekuła przypomniał, że przyjęcie tych uchwał nie przesądza przekształceń – przygotowane plany będą jeszcze podlegały m.in. konsultacji z radnymi w ramach sejmikowej komisji zdrowia.

Przekształcany w spółkę ze 100-procentowym udziałem woj. śląskiego ma być m.in. Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu. Jeszcze na początku roku samorząd przygotowywał jego połączenie z Wojewódzkim Samodzielnym Szpitalem Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Argumentowano m.in., że do placówki w Ustroniu często przyjeżdżają na rehabilitację pacjenci po pobycie w piekarskiej „urazówce”, a zatem skupienie obu jednostek w jednej strukturze usprawniłoby system. Ostatecznie – m.in. po protestach personelu szpitala w Ustroniu – zarząd woj. śląskiego 8 października uchylił uchwałę sejmiku o połączeniu placówek.

Przekształcenia wojewódzkich placówek ochrony zdrowia to jedno z ważniejszych działań samorządu woj. śląskiego mających służyć poprawie ich sytuacji finansowej. Od 2008 r. w regionie w różny sposób przekształcono kilkanaście jednostek - wszystkie pomyślnie.

Obecnie w toku są przekształcenia kilku jednostek. W ostatnim czasie zarząd woj. śląskiego przyjął akty przekształcenia Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu i Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu i rozpoczął kolejne działania w tej procedurze, związane m.in. ze sprawami zadłużenia.

Łącznie w tym roku samorząd woj. śląskiego sygnalizował chęć przekształcenia czterech, pięciu jednostek. Prócz placówek w Sosnowcu i Siewierzu wymieniano m.in. Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój oraz dołączenie do już połączonych dwóch szpitali wojewódzkich w Częstochowie trzeciego - Hutniczego.

We wrześniu rozstrzygnął się też swoisty spór kompetencyjny między sejmikiem a zarządem województwa, dotyczący tego, który z organów ma podejmować uchwały ws. przekształcania placówek w spółki. Przyjęte w lipcu uchwały sejmiku ws. „wyrażenia zgody na przekształcenie” uchylił potem nadzór prawny wojewody. W tej sytuacji decyzje o przekształceniu podejmuje zarząd województwa - informując czy konsultując to z radnymi.

Samorząd stara się poprawiać sytuację finansową swoich jednostek zdrowotnych także poprzez łączenie oddziałów oraz tworzenie grup zakupowych w celu tańszego zakupu energii czy leków. Woj. śląskie planuje dalsze inwestycje w jednostkach strategicznych, chcąc, by pozostały w rękach samorządu.