Powołanie Głównego Lekarza Weterynarii (GLW) oraz wojewódzkich lekarzy weterynarii odbyło się...
11.03.2016
Nie uda się nam poprawić opieki zdrowotnej, jeśli nie zwiększymy liczby i rangi lekarzy rodzinnych...
11.03.2016
Powodem odwołania Tadeusza Jędrzejczyka ze stanowiska prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia jest...
11.03.2016
Ministerstwo zdrowia analizuje możliwość wprowadzenia prawnych ograniczeń w dostępności do produktu...
11.03.2016
Dopuszczalne jest żądanie od pacjenta zaopatrzenia się w leki, które nie pozostają w związku z daną...
11.03.2016
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłosiło nabór wizytatorów akredytacyjnych dla...
11.03.2016
Ważną rolę w procesie compliance na styku branży farmaceutycznej i lekarzy stanowi edukacja etyczna...
Joanna Mrowicka
11.03.2016
Eksperci podkreślają, że w Polsce powinien powstać zintegrowany system opieki nad chorymi na nerki...
11.03.2016
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia o przedstawienie stanowiska w sprawie...
11.03.2016
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia o uregulowanie statusu prawnego Zespołu...
11.03.2016
Pacjent ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na interwencję medyczną. Musi ona jednak wynikać z...
11.03.2016
Ograniczony dostęp do badań genetycznych, nieinformowanie pacjentek o ich prawach, nie zapewnienie...
10.03.2016
Parlament Europejski opowiedział się w czwartek 10 marca 2016 roku za zakazem prewencyjnego...
10.03.2016
Podmioty tworzące wykazują małe zainteresowanie terminowością regulowania zobowiązań przez podległe...
10.03.2016
Nastąpiły pewne zaniechania w zakresie likwidacji afrykańskiego pomoru świń (ASF); Ministerstwo...
10.03.2016
Dzieci w Unii Europejskiej mogą stać się wkrótce beneficjentami nowego programu, którego zadaniem...
10.03.2016
Na karę 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 5 lat skazał kielecki sąd Ewelinę C. pierwszą w...
10.03.2016
Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii może być dalej procedowany - uznała...
10.03.2016
W Hiszpanii kobieta, u której wykryto wirusa Zika, urodziła dziecko. Niemowlę nie wykazuje skutków...
10.03.2016
Będą powstawały nowe uczelnie medyczne; w 2016 roku uniwersytety w Kielcach, Zielonej Górze oraz...
10.03.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Lex Ochrona ZdrowiaCzy udzielanie świadczeń w zakresie położnictwa i...
10.03.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Lex Ochrona ZdrowiaCzy można wydać płytę z wynikiem RTG pacjenta,...
10.03.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Lex Ochrona ZdrowiaCzy szpital może żądać od pacjenta zabrania na...
10.03.2016
4, 5 miliona Polaków choruje na nerki większość o tym nie wie. Każdy zarówno dorośli jak i dzieci -...
10.03.2016
Ponad 30 tysięcy złotych dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy i prawie 10 tysięcy...
10.03.2016
Laboratoria medyczne Synevo obchodzą w 2016 roku jubileusz 10-lecia działalności w Polsce. W ramach...
10.03.2016
Firmy prowadzące sieci laboratoriów diagnostycznych otwierają systematycznie nowe placówki, głównie...
10.03.2016