Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że 12 czerwca 2016 roku zostanie udostępniona nowa wersja...
07.06.2016
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłasza dodatkowy nabór na szkolenie wizytatorów...
Magdalena Okoniewska
07.06.2016
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłasza dodatkowy nabór na szkolenie wizytatorów...
07.06.2016
W związku z trwającymi pracami nad zmianami w tzw. pakiecie onkologicznym Rzecznik Praw Pacjenta...
07.06.2016
Leczenie ambulatoryjne zamiast hospitalizacji mogłoby usprawnić system ochrony zdrowia- uważają...
Magdalena Okoniewska
07.06.2016
Leczenie ambulatoryjne zamiast hospitalizacji mogłoby usprawnić system ochrony zdrowia- uważają...
07.06.2016
Lekarz poradni specjalistycznej ma obowiązek zapytać, czy pacjent wyraża zgodę na obecność innej...
07.06.2016
14 dni po rozpoczęciu strajku nie ma porozumienia w Centrum Zdrowia Dziecka. Dyrekcja zdecydowała o...
06.06.2016
??W komentarzu kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze zagadnienia prawa farmaceutycznego...
06.06.2016
W poniedziałek 6 czerwca 2016 roku wieczorem Instytut Centrum Zdrowia Dziecka poinformował, że...
06.06.2016
W poniedziałek 6 czerwca 2016 roku Wieczorem Instytut Centrum Zdrowia Dziecka poinformował, że...
06.06.2016
Polska Federacja Szpitali zajęła negatywne stanowisko wobec przedłużającego się strajku w...
Magdalena Okoniewska
06.06.2016
Polska Federacja Szpitali zajęła negatywne stanowisko wobec przedłużającego się strajku w...
06.06.2016
Decyzja o zawieszeniu działalności czterech oddziałów Centrum Zdrowia Dziecka jest najlepsza dla...
06.06.2016
Dwudziestu torakochirurgów z różnych ośrodków leczenia nowotworów klatki piersiowej w Polsce,...
06.06.2016
4 czerwca 2016 roku minister zdrowia przekazał do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w...
Jacek Tkacz
06.06.2016
W sytuacji, kiedy w CZD musimy zawieszać oddziały i gdy kontrakt z NFZ nie jest wykonywany,...
Magdalena Okoniewska
06.06.2016
W sytuacji, kiedy w CZD musimy zawieszać oddziały i gdy kontrakt z NFZ nie jest wykonywany,...
06.06.2016
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach profesor Przemysław Jałowiecki został wybrany...
06.06.2016
4 czerwca 2016 roku minister zdrowia przekazał do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w...
06.06.2016
Nie ma chęci porozumienia, pielęgniarki przedstawiły nowe propozycje finansowe i są one wyższe niż...
06.06.2016
Strajkujące w CZD pielęgniarki złożyły dyrekcji w poniedziałek 6 czerwca 2016 nowe propozycje...
06.06.2016
Co najmniej 37 łapówek na łączną kwotę 480 tys. zł przyjęła inspektor w spółce Tauron Ciepło,...
06.06.2016
Ponad 120 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) złożyło dotąd wstępne deklaracje...
06.06.2016
Europejska Agencja Leków (EMA) rozpoczęła przegląd wytycznych dotyczących badań klinicznych, w...
Magdalena Okoniewska
06.06.2016
Planowane zmiany kryteriów kontraktowania świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży...
06.06.2016
Nie mamy żadnych cudownych rozwiązań w postaci worka pieniędzy dla strajkujących - powiedział...
06.06.2016
Narodowy Fundusz Zdrowia w wyniku kontroli przeprowadzonych w I kwartale 2016 w aptekach w 62...
Magdalena Okoniewska
06.06.2016
Europejska Agencja Leków (EMA) rozpoczęła przegląd wytycznych dotyczących badań klinicznych, w...
06.06.2016