II Interdyscyplinarna Konferencja Środowisk Medycznych pt. „Działanie zespołów interdyscyplinarnych w łańcuchu zdarzeń kryzysowych stanowi kompilację interdyscyplinarności, która pozwoli uczestnikom spojrzeć na zakres swoich działań w sposób holistyczny. Uczestnicy zostaną zaproszeni na wspólne ćwiczenia ratowników medycznych z jednostkami straży pożarnej, aż po oddziały ratunkowe i sale operacyjne szpitali. Będziemy rozmawiać o kwestiach istotnych z punktu widzenia jakości współpracy i jak najefektywniejszego ratowania życia. Korzystać będziemy z doświadczeń wojskowych szpitala WIM oraz wspólnie spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie – co jeszcze możemy zrobić, by polepszyć jakość współpracy, gdy nie będzie już czasu na dyskusje.

Postaramy się Państwa przekonać, że dobra organizacja pracy zespołów, oparta na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu różnych ról w procesie leczenia, jest najlepszą drogą do celu, jakim jest poprawa stanu zdrowia naszych podopiecznych.

Pokażemy również jak nowoczesne narzędzia teleinformatyczne wspomagają sprawne działanie systemu opieki zdrowotnej od stanów nagłych do opieki poszpitalnej, jak również jakie nowości techniczne będą wspierać te działania.

Konferencja przebiegać będzie w następujących obszarach tematycznych, które pozwolą naszym uczestnikom na wybór ścieżek i paneli w trakcie jej trwania:

Ratownictwo (ratownicy medyczni, jednostki straży pożarnej, lekarze): wspólne ćwiczenia w terenie, sesje dyskusyjne, panele warsztatowe

Medycyna (lekarze, pielęgniarki, ratownicy): postępowanie zabiegowe, obrażenia szczególne

Prawo i zabezpieczanie medyczne zdarzeń masowych i katastrof

Formuła to wspólne ćwiczenia w terenie dyskusje, wykłady oraz integracja środowisk. Towarzyszyć jej będzie wystawa wyposażenia oraz sprzętu wspierającego ratowanie życia.

Organizatorzy do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszają lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, przedstawicieli jednostek straży pożarnej, osoby decyzyjne oraz wszystkich zainteresowanych byciem jeszcze lepszymi.

To właśnie w takim gronie chcemy budować nową jakość dyskusji o opiece zdrowotnej zorientowanej na pacjenta!