Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do dyrektora Centrum Egzaminów...
10.06.2016
Komitet Praw Człowieka ONZ zalecił w czwartek 9 czerwca 2016 roku Irlandii zmiany jej...
09.06.2016
Rząd węgierski zapowiedział w czwartek 9 czerwca 2016 roku znaczne podwyżki płac w służbie zdrowia,...
09.06.2016
Rząd węgierski zapowiedział w czwartek 9 czerwca 2016 roku znaczne podwyżki płac w służbie zdrowia,...
09.06.2016
Posłowie sejmowej komisji zdrowia opowiedzieli się za projektem nowelizacji ustawy o działalności...
09.06.2016
Trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu oraz nieodwracalne zatrzymanie krążenia przed...
09.06.2016
16 czerwca w Zagłębiowskim Centrum Onkologii - Szpitalu Specjalistycznym im. Szymona Starkiewicza w...
09.06.2016
Dostrzegam realne zagrożenie, że po likwidacji programu in vitro, kolejnym krokiem rządzących...
09.06.2016
Z orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Łodzi wynika, że oceny wniosku o rozłożenie zasądzonego...
09.06.2016
9 maja 2016 roku Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia...
09.06.2016
16 czerwca 2016 w Zagłębiowskim Centrum Onkologii - Szpitalu Specjalistycznym im. Szymona...
09.06.2016
Pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka wróciły do pracy; oddziały, których praca została...
09.06.2016
Sejm nie zgodził się w czwartek 9 czerwaca 2016 na odrzucenie rządowego projektu noweli ustawy o...
09.06.2016
Business Centre Club, zaniepokojony konfliktem pomiędzy personelem pielęgniarskim a dyrekcją...
09.06.2016
Powstał raport dotyczący niedoskonałości w regulacjach prawnych dotyczących wykonywania...
09.06.2016
Według podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztofa Łandy, zmiana koszyka świadczeń...
09.06.2016
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 13/WC/2016 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
09.06.2016
U niemal wszystkich osób, w jakimś okresie życia występują różnego typu choroby skóry, najczęściej...
09.06.2016
Parlament Europejski przyjął w środę 8 czerwca 2016 rezolucję potępiającą Komisję Europejską za...
09.06.2016
Większość uczestników panelu dyskusyjnego, który odbył się 8 czerwca 2016 roku podczas Eropejskiego...
09.06.2016
Opryski wszystkich miejskich parków - przeciw kleszczom i komarom - zostaną wykonane w ramach...
09.06.2016
Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mieć więcej czasu na dopracowanie systemu monitorowania programów...
09.06.2016
Trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu oraz nieodwracalne zatrzymanie krążenia przed...
09.06.2016
Schizofrenia dotyka ponad 50 mln ludzi na świecie i 385 tysięcy w Polsce. Częściej diagnozowana...
09.06.2016
Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej przesłał do Ministerstwa Zdrowia...
09.06.2016