Resort uznał, że nieuzasadnione jest utrzymywanie dużej dysproporcji w ilości pytań z zakresu stomatologii dziecięcej oraz periodontologii. Dotychczas było to 35 pytań ze stomatologii dziecięcej i 14 pytań z periodontologii. Projekt zakłada, że ze stomatologii dziecięcej będzie 29 pytań, zaś z periodontologii 20. Nie zmieni się jednak globalna ilość pytań i będzie ona wynosić nadal 200.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl,