Według resortu zdrowia w tekście, który nawiązuje do zmian dla pacjentów związanych z publikacją nowej listy leków refundowanych obowiązującej od 1 lipca 2016 r., pojawił się szereg nieścisłości.

Ministerstwo wyjaśnia, że nie podrożały leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę (grupa limitowa 129.0) oraz leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – immunostymulujące – czynniki stymulujące wzrost granulocytów (G-CSF) z grupy limitowej 133.0, a wręcz ich urzędowa cena zbytu spadła.

Tylko dla 7 produktów w całym wykazie nastąpiły podwyżki ceny urzędowej, w tym dla 3 produktów w ramach listy aptecznej (od 81 gr do 2,81 zł).

Z dniem 1 lipca 2016 r. refundacją został objęty pierwszy odpowiednik leku zawierającego goserelinę (produkt Reseligo), który jest dostępny dla pacjenta w opłacie ryczałtowej 3,20 zł. Pierwszym odpowiednikiem jest lek o tej samej substancji czynnej (goserelinie) mający te same wskazania i tę samą drogę podania przy braku różnic w postaci farmaceutycznej.

Powyższe zmiany w grupach limitowych 133.0 i 129.0 nie są spowodowane działaniami podejmowanymi przez ministra zdrowia, a są efektem funkcjonowania ustawowych mechanizmów związanych ze sposobem wyznaczania limitu finansowania, w tym z zapisami art. 15 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Należy podkreślić, że wzrost dopłaty pacjenta do wskazanych leków ma charakter przejściowy i może obowiązywać do dnia 1 września 2016 r.

Podmioty odpowiedzialne mogą złożyć wniosek o obniżenie urzędowej ceny zbytu leku, będącej jednym z czynników determinujących wysokość dopłaty pacjenta. Wnioski o obniżenie urzędowej ceny zbytu wpłynęły do ministra zdrowia i są procedowane zgodnie z przepisami ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Opracowanie: Alicja Plichta

Źródło: www.mz.gov.pl,