Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mieć więcej czasu na dopracowanie systemu monitorowania programów...
10.06.2016
Brak opracowanych i wdrożonych procedur odnoszących się do zarządzania informacją podczas sytuacji...
10.06.2016
9 maja 2016 r. Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w...
10.06.2016
Ekspert publikacji Lex Ochrona Zdrowia odpowiada na pytanie Użytkownika programu:Mając na uwadze...
10.06.2016
Ekspert publikacji Lex Ochrona Zdrowia odpowiada na pytanie Użytkownika programu:Jaka jest...
10.06.2016
Ekspert publikacji Lex Ochrona Zdrowia odpowiada na pytanie Użytkownika programu:W jaki sposób...
10.06.2016
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 14/WC/2016 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
10.06.2016
Bezpłatne pomiary glukozy, ciśnienia i poziomu cholesterolu w przystosowanym do badań diabetobusie,...
10.06.2016
Dostrzegam realne zagrożenie, że po likwidacji programu in vitro, kolejnym krokiem rządzących...
10.06.2016
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do dyrektora Centrum Egzaminów...
10.06.2016
Komitet Praw Człowieka ONZ zalecił w czwartek 9 czerwca 2016 roku Irlandii zmiany jej...
09.06.2016
Rząd węgierski zapowiedział w czwartek 9 czerwca 2016 roku znaczne podwyżki płac w służbie zdrowia,...
09.06.2016
Rząd węgierski zapowiedział w czwartek 9 czerwca 2016 roku znaczne podwyżki płac w służbie zdrowia,...
09.06.2016
Posłowie sejmowej komisji zdrowia opowiedzieli się za projektem nowelizacji ustawy o działalności...
09.06.2016
Trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu oraz nieodwracalne zatrzymanie krążenia przed...
09.06.2016
16 czerwca w Zagłębiowskim Centrum Onkologii - Szpitalu Specjalistycznym im. Szymona Starkiewicza w...
09.06.2016
Dostrzegam realne zagrożenie, że po likwidacji programu in vitro, kolejnym krokiem rządzących...
09.06.2016
Z orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Łodzi wynika, że oceny wniosku o rozłożenie zasądzonego...
09.06.2016
9 maja 2016 roku Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia...
09.06.2016
16 czerwca 2016 w Zagłębiowskim Centrum Onkologii - Szpitalu Specjalistycznym im. Szymona...
09.06.2016
Pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka wróciły do pracy; oddziały, których praca została...
09.06.2016
Sejm nie zgodził się w czwartek 9 czerwaca 2016 na odrzucenie rządowego projektu noweli ustawy o...
09.06.2016
Business Centre Club, zaniepokojony konfliktem pomiędzy personelem pielęgniarskim a dyrekcją...
09.06.2016
Powstał raport dotyczący niedoskonałości w regulacjach prawnych dotyczących wykonywania...
09.06.2016
Według podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztofa Łandy, zmiana koszyka świadczeń...
09.06.2016