– Dzięki oszczędnościom udało się wygospodarować w naszym budżecie ponad 18 mln zł. To są duże pieniądze, które chcemy przeznaczyć na procesy modernizacyjne w naszych szpitalach. Zakupimy też specjalistyczny sprzęt. Planowane inwestycje znacznie podniosą komfort leczenia i jakość usług diagnostycznych – podkreślił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
 
Dzięki dodatkowym środkom możliwa będzie rozbudowa i przebudowa oddziału położniczo-ginekologicznego i neonatologicznego w szpitalu w Siedlcach. W tym roku szpital otrzyma na ten cel ponad 5,7 mln zł. Kolejne 2,2 mln zł są zaplanowane na 2017 rok. 

Modernizację oddziału położniczego i neonatologicznego planuje także szpital bródnowski w Warszawie. W 2016 roku na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 4,3 mln zł, a kolejne 3,5 mln zł planowanych jest na 2017 rok. Dzięki temu zmodernizowane zostaną instalacje centralnego ogrzewania, elektryczne, niskoprądowe, sanitarne, gazów medycznych oraz instalacje wentylacyjne. Zoptymalizowana zostanie także powierzchnia oddziału, co przełoży się na przyjmowanie większej liczby pacjentów.

W szpitalu bródnowskim planowana jest również modernizacja oddziału chirurgii (I etap). Wykonane zostaną niezbędne prace budowlane wraz z częściową wymianą wszystkich instalacji sanitarno-elektrycznych. Będzie to dostosowanie oddziału do obowiązujących przepisów prawa. Na ten cel w 2016 roku przeznaczony zostanie 1 mln zł, a kolejne 600 tys. zł zaplanowano na rok 2017.

Dodatkowe środki (900 tys. zł) otrzyma także szpital wojewódzki w Ciechanowie, gdzie zostanie przebudowana sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Szpital dziecięcy przy ulicy Niekłańskiej wyremontuje natomiast dach budynku F. Na ten cel otrzyma 800 tys. zł. W ramach przedsięwzięcia zostanie między innymi wymienione poszycie dachowe, a także elementy konstrukcyjne więźby dachowej oraz zamontowane zostaną okna dachowe. 

Kolejnych prawie 450 tys. zł trafi do Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER (jako wkład własny do projektu realizowanego z dofinansowaniem z WFOŚiGW). Szpital planuje wykonanie prac termomodernizacyjnych, modernizację węzła centralnego ogrzewania oraz wymianę instalacji i grzejników. Prace prowadzone będą w budynku przy ulicy Ożarowskiej w Warszawie. Wsparcie trafi także do otwockiego oddziału szpitala w Zagórzu. Szpital otrzyma 250 tys. zł na modernizację przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
 
Poza niezbędnymi pracami remontowo-modernizacyjnymi szpitale zakupią także specjalistyczny sprzęt medyczny. Ponad 850 tys. zł zostanie przeznaczonych na zakup aparatury medycznej (bronchoskop, neuronawigacja elektromagnetyczna oraz analizator hematologiczny) dla Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym. Dodatkowe środki pozwolą także na wymianę i uzupełnienie sprzętu w szpitalu zakaźnym w Warszawie. Zakupione zostaną monitor z modułem rzutu serca metodą PICCO, pompy strzykawkowe, defibrylator dwufazowy D3 oraz respirator stacjonarny. Szpital otrzyma na ten cel 150 tys. zł. Placówka wzbogaci się także o mikroskop laboratoryjno-badawczy wart 12 tys. zł. 
Szpital wojewódzki w Ciechanowie z kolei otrzyma 212 tys. zł na zakup i wymianę lampy RTG oraz generatora wysokiego napięcia w tomografie komputerowym. Kolejne 220 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup aparatury medycznej dla szpitala kolejowego w Pruszkowie. 

Wsparcie (80 tys. zł) otrzyma także Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS w Warszawie. Dzięki tym środkom placówka zakupi 12-stanowiskowy system kardiomonitorów z centralą na potrzeby zakładu operacyjno-zabiegowego oraz 5-stanowiskowy system kardiomonitorów z centralą na potrzeby odcinka kariologicznego zakładu chorób wewnętrznych.Źródło: www.mazovia.pl