Kursy odbywają się w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Rekrutację prowadzić będzie 26 beneficjentów, których wnioski wcześniej zostały najwyżej ocenione w konkursie. Pielęgniarki i położne będą mogły korzystać z kursów dotyczących ordynowania leków i wypisywania recept, wywiadu i badania fizykalnego, pielęgniarstwa onkologicznego, wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego, opieki pielęgniarskiej nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, pielęgniarstwa psychiatrycznego, rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi oraz wykonania badania spirometrycznego.

Odbędą się także kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w serwisie Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia – www.zdrowie.gov.pl

 


Źródło: www.mz.gov.pl