Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalny poziom ich zawartości w produkcie leczniczym, niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby, stanowiący ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży w wykazie zawiera 3 substancje:

1) Pseudoephedrinium (pseudoefedryna) - maksymalna zawartość substancji w produkcie leczniczym: 720 mg;
2) Codeinum (kodeina) - maksymalna zawartość substancji w produkcie leczniczym: 150 mg;
3) Dextromethorphanum (dekstrometorfan) - maksymalna zawartość substancji w produkcie leczniczym: 360 mg.

 

Wszystkie 3 wyżej wymienione substancje o działaniu psychoaktywnym występują w produktach leczniczych w postaci soli. Wskazane wartości maksymalne określone są bez względu na rodzaj soli w jakiej występują.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, wprowadzenie przedmiotowej regulacji podyktowane było pilną potrzebą ograniczenia dostępności produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, wykorzystywanych w celach pozamedycznych oraz do produkcji narkotyków.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku.