Rzecznik opublikował komunikat w tej sprawie, ponieważ wnioski, które wpływają do Biura Rzecznika Praw Pacjenta o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w celu sprawdzenia czy nie doszło do naruszenia prawa pacjenta, coraz częściej kierowane są przez kancelarie odszkodowawcze, adwokackie, a także radców prawnych. 

Tymczasem jak podkreśla Rzecznik, w toku postępowania wyjaśniającego Rzecznik Praw Pacjenta dba o to, aby pacjent działający bez profesjonalnego pełnomocnika został kompleksowo poinformowany o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia w sprawie. Pacjentowi udzielane są także szczegółowe wyjaśnienia oraz wskazówki.

W przypadku uzyskania informacji co najmniej uprawdopodabniających naruszenie praw pacjenta Rzecznik wszczyna postępowanie wyjaśniające zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 [-OFERTA_HTML-]Pacjent, który uważa że zostały naruszone jego prawa, może złożyć wniosek do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy oraz pacjenta, którego sprawa dotyczy a także zwięźle opisać zaistniałą sytuację.

Podpisany wniosek powinien zostać przesłany w tradycyjnej formie pisemnej na adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa lub poprzez platformę ePUAP:adres skrzynki: /RzPP/skrytka.

W razie pytań lub wątpliwości pacjenci zawsze mogą skontaktować się z Biurem za pośrednictwem bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii 800 190 590 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 21.00.

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego dostępny jest na stronie Rzecznika Praw Pacjenta – www.bpp.gov.pl


Źródło: www.bpp.gov.pl