Premier Beata Szydło zapowiedziała natomiast specjalny projekt wspierający matki dzieci z tzw. trudnych ciąż. 

Projekt komitetu "Stop aborcji" przewidywał bezwzględny zakaz przerywania ciąży i odpowiedzialność karną dla każdego, kto powoduje śmierć dziecka poczętego. Projekt przewidywał między innymi karanie kobiet, które poddadzą się aborcji.

Reakcją na zapisy projektu były tzw. czarne protesty w całym kraju, które odbyły się w całym kraju w poniedziałek 3 października 2016. W 143 zgromadzeniach uczestniczyło około 98 tysięcy osób.

W myśl obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (z 1993 roku) aborcji można dokonywać, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. W obywatelskim projekcie są zapisy uchylające te możliwości.