W podmiocie leczniczym pielęgniarki pracują w systemie równoważnym.
Kaleta Joanna
23.06.2016
Jesteśmy SP ZOZ-em. Zatrudniamy personel medyczny na umowy o pracę oraz na kontrakty medyczne i...
Karolina Kołakowska
23.06.2016
Czy przykładowo mając 4 pielęgniarki środowiskowe oraz otrzymując na deklaracje pielęgniarek środki...
Pietraszewska-Macheta Agnieszka
23.06.2016
Propozycje Ministerstwa Zdrowia dotyczące systemowych rozwiązań gwarantujących minimalne...
23.06.2016
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych skierowała do premier Beaty Szydło list, w którym...
23.06.2016
Wyniki kontroli NIK wskazują, że korzystanie z zewnętrznych usług medycznych odbywa się w...
23.06.2016
Przekazany do konsultacji publicznych 22 czerwca 2016 roku projekt nowelizacji rozporządzenia w...
23.06.2016
Przekazany do konsultacji publicznych 22 czerwca 2016 roku projekt nowelizacji rozporządzenia w...
23.06.2016
Przekazany do konsultacji publicznych 21 czerwca 2016 rokuprojekt rozporządzenia ministra zdrowia...
23.06.2016
Pacjentka zmarła w domu opieki. Lekarz z pogotowia stwierdził zgon. Po roku syn zmarłej zwrócił się...
Karolina Kołakowska
23.06.2016
Zmiana okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony nie będzie wymagała w przedmiotowej...
Kwiatkowska Monika
23.06.2016
Zakres dokumentacji zbiorczej podmiotu udzielającego świadczeń ambulatoryjnych określa § 39 pkt 3...
Kaczorowska-Kossowska Iwona
23.06.2016
Przekazany do konsultacji publicznych 21 czerwca 2016 rokuprojekt rozporządzenia ministra zdrowia...
23.06.2016
Przesyłanie dokumentacji faxem lub drogą mailową należy obecnie uznać - co do zasady - za...
Kaczorowska-Kossowska Iwona
23.06.2016
Po ataku gangu na największy publiczny szpital w Rio de Janeiro, który ma być centrum...
23.06.2016
Podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia minister Konstanty Radziwiłł...
23.06.2016
Dyrektor SP ZOZ-u z własnych środków finansowych przyznał pracownikom podwyżki. Wójt reprezentujący...
23.06.2016
W celu odpowiedzi na to pytanie należy ustalić na podstawie jakich przepisów lekarza odbywa...
Brzozowska-Kruczek Małgorzata
23.06.2016
Czy osoby zatrudnione w szpitalu - np. rejestratorka lub sekretarka medyczna - mogą udzielić...
Kaczorowska-Kossowska Iwona
23.06.2016
W szczególności, czy w świetle ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących...
Machulak Grzegorz
23.06.2016
Całkowity zakaz reklamy nikomu nie przyniesie korzyści, konieczne są jednak zmiany w przepisach,...
22.06.2016
Całkowity zakaz reklamy nikomu nie przyniesie korzyści, konieczne są jednak zmiany w przepisach,...
22.06.2016