W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z 15 września 2016 roku w sprawie...
Magdalena Okoniewska
27.09.2016
W zakresie dostępu pacjentek rodzących do znieczulenia zewnątrzoponowego dochodzi do naruszeń praw...
Magdalena Okoniewska
27.09.2016
Udało się nam odmitologizować zagrożenie rakiem piersi, zróbmy to samo z rakiem jajnika, który jest...
PAP
27.09.2016
L'biotica - spółka z siedzibą w Gdańsku, będąca właścicielem marki Biovax, zdecydowała się na...
27.09.2016
Od marca 2016 roku - jak podaje CBOS - znacząco wzrosło zadowolenie z funkcjonowania NFZ i spadło...
27.09.2016
21. ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u trzody chlewnej potwierdzono w gminie Leśna Podlaska...
27.09.2016
Około godziny 16 rozpoczęło się spotkanie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z...
27.09.2016
26 września 2016 roku minister zdrowia przekazał do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia...
Jacek Tkacz
27.09.2016
W czwartek, 29 września 2016, w jednym z najbardziej charakterystycznych budynków stolicy, przy...
Magdalena Okoniewska
27.09.2016
Polacy częściej niż Europejczycy wyrażają obawy o szkodliwe dla zdrowia warunki domowe. Eksperci...
Magdalena Okoniewska
27.09.2016
Na 30 września 2016 roku planowane jest wydanie czwartej części opracowania na temat zagrożeń...
Magdalena Okoniewska
27.09.2016
Geotrans S.A, podmiot zajmujący się gospodarką odpadową w branży ochrony środowiska, pomoże...
Magdalena Okoniewska
27.09.2016
Dziewięciu na 10 ludzi żyje w otoczeniu, w którym poziom zanieczyszczenia powietrza jest nadmierny,...
27.09.2016
Wiadomo już, jak sprawić, by spreparowane ciało myszy stało się przejrzyste. W dodatku - dzięki...
27.09.2016
Odstąpienie od finansowania pojedynczych procedur na rzecz ryczałtu obejmującego całość opieki -...
27.09.2016
W 2015 roku Naczelna Izba Lekarska wydała 836 zaświadczeń lekarzom i dentystom ubiegającym się o...
Magdalena Okoniewska
27.09.2016
Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że wyodrębnienie budżetu powierzonego na dwa realizowane przez...
Magdalena Okoniewska
27.09.2016
Cztery oddziały Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi czeka w...
Magdalena Okoniewska
26.09.2016
Na uruchomienie w 2017 roku studiów na kierunku lekarskim Uniwersytet Opolski potrzebuje ponad 8...
26.09.2016
Radni sejmiku województwa podkarpackiego przyjęli w poniedziałek 26 września 2016 roku uchwałę, w...
26.09.2016
Potrzeba inicjatywy ustawodawczej na temat zasad stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, wystawiania...
26.09.2016
Lekarze francuskich szpitali, głównie anestezjolodzy i reanimatorzy, w poniedziałek 26 września...
26.09.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że osoby niepełnosprawne, w tym osoby...
Magdalena Okoniewska
26.09.2016
Szerszy dostęp do leków na choroby ultrarzadkie oraz refundację szczepionek kupowanych w aptekach...
26.09.2016
W zakończonej właśnie pierwszej publicznej ofercie (IPO- Initial Public Offering) Celon Pharma S.A....
Magdalena Okoniewska
26.09.2016
Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej na wiele udogodnień będą mogli liczyć pacjenci Centrum...
Magdalena Okoniewska
26.09.2016
Zgodnie z przepisami ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej pielęgniarki i...
Choromańska Iwona
26.09.2016
Dwudziestego szóstego września obchodzony jest Dzień Aptekarza. W tym roku przypada także 25...
Magdalena Okoniewska
26.09.2016
Lekarka z Wrocławia została zawieszona na rok w wykonywaniu zawodu przez sąd dyscyplinarny. Powód:...
26.09.2016
Wartość rynku aptecznego w pierwszych trzynastu dniach września 2016 roku, w porównaniu do...
Magdalena Okoniewska
26.09.2016