Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z pytaniem dotyczącym...
Magdalena Okoniewska
28.12.2016
Na pół roku więzienia w zawieszeniu skazał w środę 28 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku...
28.12.2016
Główny Inspektor Farmaceutyczny zmienił decyzję nr 3/WS/2016 z 29 kwietnia 2016 roku dotyczącą...
Magdalena Okoniewska
28.12.2016
Miejski samorząd sfinansuje w 2017 roku szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzonych w...
28.12.2016
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu otrzyma z budżetu województwa mazowieckiego ponad 4...
Magdalena Okoniewska
28.12.2016
Zarząd województwa lubuskiego przeznaczył 80 tys. zł. na działalność organizacji pozarządowych w...
Magdalena Okoniewska
28.12.2016
Mięśniaki macicy to choroba dotykająca także kobiety w wieku rozrodczym. Szacuje się, że cierpi na...
28.12.2016
Trzy ogniska ptasiej grypy, które zostały wykryte w gospodarstwach przyzagrodowych w gminach Książ...
27.12.2016
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe przekazało w darze cztery ambulanse do małopolskich szpitali oraz...
Magdalena Okoniewska
27.12.2016
Nie ma dobrego leczenia cukrzycy, szczególnie cukrzycy typu 2, bez udziału lekarza rodzinnego i...
27.12.2016
21 grudnia 2016 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w...
27.12.2016
W Szpitalu Powiatowym im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu otwarto nową pracownię rezonansu...
Magdalena Okoniewska
27.12.2016
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezes Rady Ministrów w sprawie wykonywania tymczasowego...
Magdalena Okoniewska
27.12.2016
Ministerstwo Zdrowia wydzieliło świadczenia, które już dziś są nielimitowane, które będą objęte...
Magdalena Okoniewska
27.12.2016
Dostępna jest już publikacja dotycząca ewolucyjnego modelowania zmian w funkcjonowaniu szpitalu...
Magdalena Okoniewska
27.12.2016
W Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach przekazano sprzęt medyczny zakupiony między innymi dzięki...
26.12.2016
SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowania Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku otrzymała dwa...
Magdalena Okoniewska
26.12.2016
Ponad 200 pacjentów z Łodzi zostało objętych innowacyjnym programem teleopieki medycznej. W ramach...
26.12.2016
Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego pracują nad ulepszeniem terapii fotodynamicznej, stosowanej w...
26.12.2016
Prawie sto szkół podstawowych z całej Polski odwiedzili pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta w...
Magdalena Okoniewska
23.12.2016
21 grudnia 2016 roku minister zdrowia opublikował projekt rozporządzenia wprowadzającego zmiany do...
23.12.2016
Minister zdrowia w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z...
23.12.2016
Minister zdrowia skierował 21 grudnia 2016 roku do konsultacji społecznych projekt nowelizacji...
23.12.2016
16 grudnia 2016 roku minister zdrowia opublikował projekt rozporządzenia zmieniający wzór...
23.12.2016
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...
Magdalena Okoniewska
23.12.2016
Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w programie lekowym dotyczącym leczenia zwyrodnienia plamki...
Magdalena Okoniewska
23.12.2016
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od 1 stycznia 2017 roku rozpocznie się wdrażanie systemu...
Magdalena Okoniewska
23.12.2016
Od 1 stycznia 2017 roku lista bezpłatnych leków dla seniorów zwiększyła się o osiem nowych pozycji...
23.12.2016
Według Konfederacji Lewiatan wprowadzenie zakazu reklamy leków OTC oraz suplementów diety...
Magdalena Okoniewska
23.12.2016
Business Centre Club wyraża niepokój w związku z informacjami dotyczącymi zamiaru wprowadzenia...
Magdalena Okoniewska
23.12.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski