Zmiana właściciela potwierdzona zostanie aktem notarialnym, który zawarty będzie na początku kwietnia. Wartość nieruchomości, którą samorząd województwa przekazał jako darowiznę, oszacowana została na 179 mln złotych.

Senat Uniwersytetu Opolskiego podjął jednogłośnie uchwałę o przejęciu WCM i przekształceniu go w kliniczne centrum medyczne.

 – Uchwałę przyjęliśmy z pełną odpowiedzialnością, jaka się z nią wiąże. Dar od sejmiku, to nie tylko majątek, ale i misja, którą będziemy mieć do spełnienia. To także ludzie, którzy w WCM pracują – ordynatorzy, oddziałowe, lekarze, pielęgniarki. Wszyscy oni chcą utworzyć klinikę. Co nam to da? Możliwość pozyskiwania pieniędzy z puli szpitali ogólnopolskich na doposażenie kliniki, ubiegania się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na przygotowane projekty. Klinika, to oprócz kwestii leczniczych także szansa na usytuowanie w niej jednostki badawczo-naukowej. Już w tej chwili wielu lekarzy kończy habilitację. Szpital kadrowo i organizacyjnie jest przygotowany do utworzenia kliniki, ale musimy stworzyć nową i ciekawą strukturę, która jako klinika będzie służyła regionowi – mówiła profesor Piątkowska-Stepaniak, prorektor Uniwersytetu Opolskiego.

Przyszli lekarze mają kształcić się na opolskiej uczelni od roku akademickiego 2017/2018.

Źródło: www.opolskie.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]