Magodent, będący częścią Grupy Lux Med, od wielu lat posiada kontrakt z NFZ i będzie kontynuować realizację tych umów, dlatego świadczenia oferowane przez szpital będą finansowane z Funduszu. 

Placówka realizuje tzw. szybką ścieżkę onkologiczną. Obecny na otwarciu wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz wyraził nadzieję, że znajdzie się ona w sieci szpitali, która będzie funkcjonować od 1 października 2017 roku.

Szpital zaoferuje pacjentom kompleksową diagnostykę i leczenie chorób onkologicznych w unikanym w Polsce modelu primarynursing. Dzięki nowej placówce, Magodent udzieli pomocy ponad 100 tysiącom pacjentów rocznie.

- Nasze zaangażowanie w onkologię, w tym wybudowanie nowego szpitala, ma nie tylko charakter biznesowy, związany z rozwojem Grupy, ale także wymiar misyjny. Jesteśmy głęboko przekonani, że jako lider prywatnej opieki medycznej w Polsce, powinniśmy wziąć współodpowiedzialność za zdrowie Polaków i w miarę naszych możliwości reagować na największe bolączki polskiego sytemu ochrony zdrowia - mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Opiekę medyczną w nowym szpitalu sprawuje zespół rozbudowywany wokół doświadczonej kadry szpitali Magodent. W centrum uwagi znajduje się pacjent, a o jego zdrowie troszczą się doświadczeni lekarze wraz z zespołami asystentów oraz wysoko wykwalifikowany personel.

Każdy pacjent nowego szpitala onkologicznego będzie otoczony specjalną opieką w modelu primarynursing – dedykowanej pacjentowi pielęgniarki prowadzącej, która przyjmuje pełną odpowiedzialność za ciągłość opieki nad chorym w trakcie całego pobytu w szpitalu, od przyjęcia, aż do wypisu. Pielęgniarki prowadzące wraz ze wspierającymi je w opiece nad pacjentem opiekunami medycznymi oraz pielęgniarkami odcinkowymi, realizują działania wynikające z postawionej diagnozy pielęgniarskiej. Taki sposób pracy pozwala dostosować działania do indywidualnych potrzeb i wymagań chorego.

Chory i jego najbliżsi uzyskają pomoc psychologiczną w postaci konsultacji z psychoonkologiem i możliwości skorzystania z grup wsparcia, prowadzonych przez organizacje zrzeszające pacjentów onkologicznych. 

 [-OFERTA_HTML-]W przyjętym modelu, pacjent będzie miał zapewnioną koordynację i kontynuację opieki, również po opuszczeniu szpitala, tak aby nie czuł się pozostawiony sam sobie.
Nowy szpital Grupy Lux Med na Żoliborzu zaoferuje swoim pacjentom pomoc diagnostyczno-terapeutyczną zgodną z najwyższymi standardami opieki onkologicznej na świecie.
Magodent wykorzystuje w diagnostyce badania molekularne, dzięki czemu może proponować pacjentom terapie spersonalizowane, z wykorzystaniem wielu innowacyjnych leków onkologicznych. Pacjenci korzystają też z terapii immunologicznych, które w ostatnich latach otwierają nową erę leczenia nowotworów. Lekarze Magodentu, dzięki uczestnictwu w wielu prestiżowych projektach badawczych wraz z partnerami krajowymi i zagranicznymi, stosują nowoczesne metody leczenia, w tym również w ramach badań klinicznych i programów wczesnego dostępu do terapii.

Pacjenci nowego szpitala będą mieli dostęp do zaawansowanych procedur endoskopowych, badań z zakresu tomografii komputerowej z możliwością znacznej redukcji dawki promieniowania. Dzięki oddziałom: chemioterapii dziennej, onkologii klinicznej, hematoonkologii, gastroenterologii i intensywnej opieki medycznej, pacjenci będą mieli zagwarantowaną kompleksową pomoc. 

Na uroczystości otwarcia szpitala obecna była Evelyn Bourke, prezes Bupa, międzynarodowej grupy ubezpieczeniowo-medycznej, w skład której od 2013 roku wchodzi Lux Med.
- Jestem szczęśliwa, że dzięki nowemu szpitalowi Grupa LUX MED będzie w stanie pomóc kolejnym tysiącom polskich pacjentów. Trudno sobie wyobrazić lepszy sposób na świętowanie 25 lat historii Lux Med. Historii, która doskonale odzwierciedla wielkie osiągnięcia polskiego społeczeństwa  i sukcesy polskiej gospodarki w ostatnich dziesięcioleciach. Chciałabym podziękować wszystkim pracownikom Lux Med za ich zaangażowanie w realizację w Polsce najważniejszego celu Bupa, czyli niesienia pomocy ludziom w tym, aby mogli wieść zdrowsze, dłuższe i szczęśliwsze życie – powiedziała prezes Bourke.

W otwarciu wziął także udział Jonathan Knott, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce. Poświęcenia nowego szpitala dokonał ks. Kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski. 

Źródło: Lux Med