Na liście partnerów Wydziału znajdują się między innymi: Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher oraz kilkanaście warszawskich i mazowieckich szpitali marszałkowskich, powiatowych, miejskich publicznych i niepublicznych.

- Nowe umowy partnerskie zawarte ze szpitalami o najwyższym poziomie referencyjności gwarantują naszym przyszłym studentom dostęp do wysokospecjalistycznej wiedzy i praktyki klinicznej. Dzięki korzyściom z kształcenia w małych grupach, nasze studia lekarskie będą miały elitarny charakter – wyjaśnia rektor uczelni, Łazarskiego profesor dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska.

Program studiów medycznych Uczelni Łazarskiego zapewni absolwentom przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza w każdym systemie opieki zdrowotnej. Istotnym uzupełnieniem będzie kształcenie w zakresie dodatkowych przedmiotów, ważnych z punktu widzenia możliwych ścieżek kariery takich jak prawo medyczne i elementy zarządzania. Przedmiotem zajęć praktycznych będzie także rozwijanie umiejętności komunikacji z pacjentem i zespołem medycznym, rozumianych jako niezbędne narzędzie pracy lekarza.

Czesne w Uczelni Łazarskiego wynosi 26 000 zł za semestr. Zajęcia będą prowadzone w języku polskim.

Rektor Uczelni Łazarskiego profesor dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska z satysfakcją podkreśla, że Uczelnia Łazarskiego wielokrotnie dowiodła bardzo wysokiej jakości kształcenia swoich studentów, między innymi zajmując czołowe miejsca w rankingach polskich i europejskich, uzyskując walidacje uczelni brytyjskich i akredytację amerykańską.

- Z taką samą troską o jakość nauczania podeszliśmy do organizacji studiów na kierunku lekarskim Wydziału Medycznego. Nawiązaliśmy współpracę z uczelniami medycznymi w USA i Wielkiej Brytanii, czerpiąc od nich dobre wzorce organizacji i nadzoru nad standardami procesu kształcenia – dodała rektor Iglicka-Okólska.

Źródło: Uczelnia Łazarskiego