Dzięki stażom więcej młodych w urzędach

Administracja się starzeje, bo urzędnicy w wieku powyżej 65 lat nie chcą rezygnować ze swoich posad. W czwartek posłowie sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji zapoznali się z raportem szefa...

12.06.2015

Opłaca się współpraca szkół z biznesem

Zatrudnimy młodą osobę z doświadczeniem zawodowym taka treść ogłoszenia jest zmorą wielu polskich absolwentów. Problemy ze znalezieniem pierwszej pracy młodzi ludzie mają w większości krajów UE.

12.06.2015

Dzień zdrowia na Uczelni Łazarskiego

Wydarzenia

W sobotę 20 czerwca, na Uczelni Łazarskiego odbędzie się IV edycja akcji profilaktycznej Dzień Zdrowia. Wszyscy zainteresowani będą mogli bezpłatnie skorzystać z konsultacji specjalistów, wykonać...

12.06.2015

Debata o szkolnictwie wyższym na warszawskim SGH

Wydarzenia

Jakie mają być nasze uczelnie i polska nauka - to temat otwartej rozmowy i wymiany poglądów o strategii szkolnictwa wyższego i nauki, która odbędzie się 24 czerwca w Szkole Głównej Handlowej w...

11.06.2015

Jeden prawnik przypada na 716 Polaków

Na klientów najwięcej prawników czeka w Warszawie i Krakowie, dużo mniej w śląskich miastach. O ile w 2005 r. jeden wykwalifikowany prawnik przypadał w Polsce na 1253 obywateli, o tyle w 2015 r. już...

11.06.2015

Uczelnie dopasowują się do wymagań rynku pracy

Coraz więcej uczelni, aby dostosować kształcenie do wymogów rynku pracy, angażuje się w środowisko lokalne, współpracując z pracodawcami i kształcąc atrakcyjnych dla nich pracowników. Inne szkoły...

11.06.2015

Więcej studentów skorzysta z pomocy socjalnej

Nawet o 150 zł wzrośnie próg uprawniający osoby uczące się na uczelniach do skorzystania ze świadczeń dla najbiedniejszych. Posłowie chcą jeszcze bardziej korzystnych zmian.

11.06.2015

MNiSW ma projekt #WspieramyHumanistów

51,5 mln zł więcej z grantów na nauki humanistyczne i społeczne niż na nauki o zdrowiu w samym 2014 roku i prawie sześciokrotnie wyższe środki na humanistykę z dotacji statutowej w porównaniu do...

10.06.2015

Protest przedstawicieli nauki w Warszawie

Uniezależnienia finansowania uczelni od liczby studentów, zmniejszenia udziału grantów na rzecz stabilnego finansowania, wzrostu nakładów na naukę tego m.in. domagają się przedstawiciele nauki,...

10.06.2015

Pozyskiwanie pieniędzy wpływa na pozycję uczelni

Już nie same warunki kształcenia, kadra naukowa i wyniki absolwentów na rynku pracy decydują o wysokiej pozycji danej uczelni. Coraz większa waga przykładana jest do innowacyjności, czyli liczby...

10.06.2015

Do studiowania niepotrzebna wiza

Posiadanie wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski nie będzie już warunkiem przyjęcia cudzoziemca na studia i szkolenia....

10.06.2015

Nauka o profilu praktycznym nie będzie konieczna

Założenie według którego uczelnie, które nie mają uprawnień do nadawania stopni naukowych, muszą przejść na kształcenie o profilu praktycznym jest niezgodna z ustawą. Dlatego nowelizacja szkolnictwa...

10.06.2015

Uczelnie medyczne zwiększają limity miejsc

Medycynę od października będzie można studiować w Kielcach, Rzeszowie i Zielonej Górze. Więcej miejsc będzie we wszystkich szkołach, które kształcą przyszłych lekarzy.

09.06.2015