1 stycznia 2015 r. w życie wejdą zmiany w warunkach szkolenia aplikantów adwokackich. Warunkiem zdania na kolejny rok od nowego roku będzie nie tylko uzyskanie wyniku pozytywnego z kolokwiów, ale i sprawdzianów. Wedle nowego przepisu regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej: „W razie negatywnego wyniku kolokwium albo sprawdzianu kolokwium albo sprawdzian powtarza się tylko raz, w terminie nie krótszym niż 21 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku kolokwium albo sprawdzianu".

Przeczytaj także: Wyrok sądu ze skutkiem natychmiastowego przyjęcia na aplikację specjalistyczną


– Do tej pory zaliczenie sprawdzianu było warunkiem dopuszczenia do kolokwium. Teraz nadajemy sprawdzianom wyższą rangę – mówi mec. Jerzy Zięba, członek prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. – Zmiany mają zdyscyplinować aplikantów. Kolokwium jest jedno na roku. Sprawdzianów będzie mogło być więcej. Poszczególne izby będą mogły określać ich liczbę i zakres, by weryfikować poszczególne fragmenty wiedzy zdobywanej przez aplikantów w trakcie roku szkoleniowego – dodaje.


Kolejna zmiana w regulaminie odbywania aplikacji adwokackiej to możliwość wzięcia urlopu dziekańskiego już na pierwszym roku. Od nowego roku urlop dziekański może trwać do dwóch lat.

Przeczytaj także: Ściąganie zamyka drogę do aplikacji


– Bierzemy pod uwagę, że pewne sytuacje losowe, życiowe, konieczność zagranicznego wyjazdu na staż czy do pracy mogą się przydarzyć już podczas pierwszego roku aplikacji – mówi mec. Zięba.


Podkreśla, że chodzi oczywiście o taki staż, który nie może być zaliczony do ustawowego okresu aplikacji. Zgodnie z regulaminem staż zagraniczny dłuższy niż trzy miesiące, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy może być zaliczony do ustawowego okresu aplikacji przez okręgową radę adwokacką. Nie zwalnia to jednak z obowiązku zaliczenia kolokwiów i sprawdzianów.

Przeczytaj także: W 2015 roku zniknie aplikacja ogólna


W regulaminie pojawiają się też przepisy, które mają ułatwić odbywanie aplikacji osobom niepełnosprawnym.
Źródło: Rzeczpospolita