Główne zmiany w tym zakresie to likwidacja 12-miesięcznej aplikacji ogólnej oraz 18-miesięcznego stażu referendarskiego (przy aplikacji sędziowskiej). Zmiany te spowodują więc dość drastyczne skrócenie czasu szkolenia, zwłaszcza przyszłych sędziów. Takie zmiany w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przyjął 10 kwietnia br. Senat. Jednakże, jako że jest to projekt senacki, teraz trafi on do Sejmu, gdzie przejdzie procedurę trzech czytań.

Likwidacji aplikacji ogólnej od dłuższego czasu domagało się środowisko sędziowskie. Krajowa Rada Sądownictwa przekonywała, że nie spełnia ona żadnych istotnych celów, a jedynie jest źródłem niepotrzebnych kosztów. Za wprowadzeniem takiej zmiany przemawia również wejście w życie 7 lipca 2013 r. przepisów (nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych – Dz.U. z 2013 r. poz. 662), które zrewidowały wymogi stawiane kandydatom na stanowisko asystenta sędziego. Od tego momentu nie muszą już oni kończyć aplikacji ogólnej. Dziś wystarczy, że kandydat ma tytuł magistra i odbędzie w ciągu pierwszych dwóch lat zatrudnienia w sądzie staż asystencki.
Zobacz: Koszt aplikacji radcowskiej w 2014 roku
 
Do projektu wprowadzono również zapisy, zgodnie z którymi nabór na aplikację ogólną w tym roku szkoleniowym zostanie jeszcze przeprowadzony według starych zasad. I będzie to ostatni rocznik, który będzie się kształcił w tym systemie.
Źródło: Gazeta Prawna