Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Przeczytaj także: NSA: rektora obowiązuje zasada praworządności


Z przyjętego projektu wynika również, że rektor nie ma już obowiązku przekazywania do ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego programów kształcenia na każdym z kierunków studiów I i II stopnia. Podobnie rzecz się ma w kwestii studiów doktoranckich. Do tej pory, przesyłane programy kształcenia służyły do oceny kosztochłonności poszczególnych kierunków.


– Przesyłane w formie papierowej programy kształcenia cechowały się znaczną objętością. Generowało to koszty wydruku i wysyłki, a także gromadzenia i archiwizowania – uzasadnia zmianę resort nauki.

Przeczytaj także: Indywidualny tok studiów tylko za zgodą studenta


Projekt zakłada także, że nie będzie już możliwa zmiana wskaźnika kosztochłonności kierunku w przypadku modyfikacji programu kształcenia.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna